Địa điểm kho hàng

 

ĐỊA CHỈ KHO HÀNG TẠI SÓC SƠN:

 

- Địa chỉ kho nguyên liệu chịu liệu: Hồ Dược Thượng - TT. Sóc Sơn - TP. Hà Nội

 

- Liên hệ: 0911 056 338