BÔNG KHOÁNG CUỘN

Còn hàng

Liên hệ

- Hình dạng và Màu sắc: cuộn mềm và màu vàng đục

- Kích thước: 3600 x 610 x 50 mm

- Đóng gói: 1 cuộn bọc trong 1 túi ninol

- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc

1. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

2. Vị trí sử dụng

-    Đối với bông khoáng chủ yếu được sử dụng bảo ôn chống nóng là chủ yếu

-    Bảo ôn đường ống gió nóng, ống nhiệt, lò hơi, lò gió nóng, bảo ôn thiết bị gia nhiệt, thiết bị sấy, đường ống hơi nước

-    Chống nóng cho nhà dân, nhà xưởng

….

Ưu điểm

-    Giá rẻ, dễ mua

-    Chịu được nhiệt dưới 600 độ C

-    Hệ số dẫn nhiệt thấp

-    Tính linh động cao

-    Bông khoáng mềm, dễ nén nên dễ thi công các vị trí phức tạp

-    Độ bền sốc nhiệt tốt

Nhược điểm

-    Khi tiếp xúc dễ gây dị ứng da

-    Không chịu được ở nhiệt độ cao, ko tiếp xúc lâu dài với ngọn lửa

-    Do xốp, dễ biến dạng nên bông khoáng không thi công được ở những nơi có tải trọng

Cuộn bông khoáng , bông khoáng rock wool , bông khoáng ,  bông rock wool, rock wool fiber blanket , hộp bông khoáng rock wool , bông thuỷ tinh , bông cách nhiệt , bông cách nhiệt độ cao ,  rock wool fiber , bông khoáng dạng cuộn , bông khoáng cuộn , bông khoáng rock wool dày 25mm , bông khoáng rock wool dày 50 mm , Mua bông khoáng cách nhiệt ở đâu , giá bông khoáng rock wool , báo giá bông khoáng rock wool , báo giá bông khoáng cuộn , báo giá bông thuỷ tinh , báo giá bông cách nhiệt , báo giá bông cách nhiệt , báo giá cuộn bông cách nhiệt , mua bông khoáng rock wool cách nhiệt ở đâu , báo giá bông bảo ôn , bông khoáng rock wool chịu được nhiệt độ bao nhiêu , tính chất của bông khoáng rock wool cách nhiệt , thành phần hoá học của bông khoáng rock wool độ C , bông khoáng rock wool giá rẻ nhất ,hướng dẫn sử dụng bông khoáng rock wool , sử dụng bông khoáng rock wool dạng cuộn như thế nào , dùng bông khoáng rock wool dạng cuộn làm lớp cách nhiệt cho lò đốt , đường ống gió nóng , bọc bông khoáng rock wool dạng cuộn lớp ngoài vỏ thép , Cuon bong khoang , bong khoang rock wool , bong khoang,  bong rock wool , bong rock wool , bong rock wool , bong rock wool 1000 , rock wool fiber blanket , hop bong khoang rock wool , bong thuy tinh , bong cach nhiet , bong cach nhiet do cao ,  rock wool fiber , bong khoang dang cuon , bong khoang cuon , bong khoang rock wool day 25mm , bong khoang rock wool day 50 mm , Mua bong khoang cach nhiet o dau , gia bong khoang rock wool , bao gia bong khoang rock wool , bao gia bong khoang cuon , bao gia bong thuy tinh , bao gia bong cach nhiet , bao gia bong cach nhiet , bao gia cuon bong cach nhiet , mua bong khoang rock wool cach nhiet o dau , bao gia bong bao on , bong khoang rock wool chiu duoc nhiet do bao nhieu , tinh chat cua bong khoang rock wool cach nhiet , thanh phan hoa hoc cua bong khoang rock wool do C , bong khoang rock wool gia re nhat ,huong dan su dung bong khoang rock wool , su dung bong khoang rock wool dang cuon nhu the nao , dung bong khoang rock wool dang cuon lam lop cach nhiet cho lo dot , duong ong gio nong , boc bong khoang rock wool dang cuon lop ngoai vo thep , Cuonbongkhoang , bongkhoangrockwool , bongkhoang , bongrockwool , bongrockwool , bongrockwool , bongrockwool1000 , rockwoolfiberblanket , hopbongkhoangrockwool , bongthuytinh , bongchiunhiet , bongchiunhietdocao ,  rockwoolfiber , bongkhoang dangcuon , bongkhoangcuon , bongkhoangrockwoolday25mm , bongkhoangrockwoolday50 mm , Muabongkhoangchiunhietodau , giabongkhoangrockwool , baogiabongkhoangrockwool , baogiabongkhoangcuon , baogiabongthuytinh , baogiabongchiunhiet , baogiabongcachnhiet , baogiacuonbongchiunhiet , muabongkhoangrockwoolchiunhietodau , baogiabongbaoon , bongkhoangrockwoolchiuduocnhietdobaonhieu , tinhchatcuabongkhoangrockwoolchiunhiet , thanhphanhoahoccuabongkhoangrockwooldoC , bongkhoangrockwoolgiarenhat ,huongdansudungbongkhoangrockwool , sudungbongkhoangrockwooldangcuonnhuthenao , dungbongkhoangrockwooldangcuonlamlopcachnhietcholodot , duongonggionong , bocbongkhoangrockwooldangcuonlopngoaivothep 

 

Sản phẩm liên quan