Bê tông cách nhiệt CAST-1000I

Còn hàng

8.000₫

- Nhiệt độ làm việc tối đa: 1000 oC

- Thành phần chính: Sạn nhẹ samot, vật liệu nhẹ, xi măng chịu nhiệt CA50

- Đóng gói : 15 kg/bao; 20 kg/ bao; 25kg/bao

- Nhà sản xuất: TRUMECO

1. Giới thiệu về sản phẩm

-       Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu xốp chịu nhiệt, phụ gia và xi măng chịu lửa 

-       Cỡ hạt: 0 - 8 mm

-       Liên hết: thuỷ hoá

-       Phương pháp thi công: Đầm rung, đắp tay

-       Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

-       Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

3. Vị trí sử dụng

Bê tông cách nhiệt CAST- 1000I do TRUMECO sản xuất được sử dụng làm lớp cách nhiệt  trong các lò đốt công nghiệp.

các vị trí thường hay sử dụng bê tông cách nhiệt đó là:

- Đổ lớp cách nhiệt ở tường lò, giữa gạch chịu lửa và  vỏ thép

- Đổ lớp bê tông cách nhiệt lên trên vòm ( nóc) lò

- Đổ lớp chịu nhiệt, cách nhiệt vào các đường ống dẫn khí, gió nóng

- Chèn bê tông cách nhiệt vào các vị trí có khe hẹp, khó thi công xây gạch hoặc chèn

…..

Để sử dụng bê tông cách nhiệt CAST- 1000I đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông cách nhiệt CAST- 1000I là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông cách nhiệt cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông . be-tong-cach-nhiet , be-tong-chiu-nhiet , vua-be-tong-cach-nhiet , vu-be-tong-chiu-nhiet , be-tong-chiu-cach-gia-re , be-tong-cach-nhiet-dung-lam-gi , be-tong-cach-nhiet-LW10 , be-tong-cach-nhiet-LW13 , be-tong-cach-nhiet-10I , be-tong-cach-nhiet , vua-cach-nhiet , bot-cach-nhiet , vat-lieu-cach-nhiet , vua-bao-on ,  be-tong-bao-on , be-tong-cach-nhiet-la-gi , cach-su-dung-be-tong-cach-nhiet , thi-cong-be-tong-cach-nhiet-nhu-the-nao , cach-tron-be-tong-cach-nhiet ; huong-dan-thi-cong-be-tong-cach-nhiet ; be-tong-cach-nhiet-chiu-duoc-bao-nhieu-do ; be-tong-cach-nhiet-co-ben-khong ; gia-thanh-cua-be-tong-cach-nhiet , mua-be-tong-cach-nhiet-o-dau-re-nhat , mua-be-tong-cach-nhiet-o-dau , dia-chi-ban-be-tong-cach-nhiet ,  thanh-phan-cua-be-tong-cach-nhiet , tinh-chat-cua-be-tong-cach-nhiet , mua-be-tong-cach-nhiet-o-ha-noi , ho-chi-minh , ty-le-tron-be-tong-cach-nhiet , gia-be-tong-cach-nhiet ,  bao-gia-be-tong-cach-nhiet , bê tông cách nhiệt LW 10 ,bê tông cách nhiệt LW13 , bê tông cách nhiệt 10I , bê tông cách nhiệt , vữa cách nhiệt , bột cách nhiệt , vật liệu cách nhiệt , vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong cach nhiet LW 10 , be tong cach nhiet LW13 , be tong cach nhiet 10I , be tong cach nhiet , vua cach nhiet , bot cach nhiet , vat lieu cach nhiet , vua bao on ,  be tong bao on , bê tông cách nhiệt là gì , cách sử dụng bê tông cách nhiệt , thi công bê tông cách nhiệt như thế nào , cách trông bê tông cách nhiệt ; hướng dẫn thi công bê tông cách nhiệt ; bê tông cách nhiệt chịu được bao nhiêu độ ; bê tông cách nhiệt có bền không ; giá thành của bê tông cách nhiệt , mua bê tông cách nhiệt ở đâu rẻ nhất, mua bê tông cách nhiệt ở đâu , địa chỉ bán bê tông cách nhiệt ,  thành phần của bê tông cách nhiệt , tính chất của bê tông cách nhiệt, mua bê tông cách nhiệt ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông cách nhiệt , giá bê tông cách nhiệt ,  báo giá bê tông cách nhiệt , be tong cach nhiet la gi , cach su dung be tong cach nhiet , thi cong be tong cach nhiet nhu the nao , cach tron be tong cach nhiet ; huong dan thi cong be tong cach nhiet ; be tong cach nhiet chiu duoc bao nhieu do ; be tong cach nhiet co ben khong ; gia thanh cua be tong cach nhiet , mua be tong cach nhiet o dau re nhat, mua be tong cach nhiet o dau , dia chi ban be tong cach nhiet ,  thanh phan cua be tong cach nhiet , tinh chat cua be tong cach nhiet, mua be tong cach nhiet o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong cach nhiet , gia be tong cach nhiet ,  bao gia be tong cach nhiet , betongcachnhietLW10 , betongcachnhietLW13 , betongcachnhiet10I , betongcachnhiet , vuacachnhiet , botcachnhiet , vatlieucachnhiet , vuabaoon ,  betongbaoon , betongcachnhietlagi , cachsudung betongcachnhiet , thicongbetongcachnhietnhuthenao , cachtronbetongcachnhiet ; huongdanthicongbetongcachnhiet ; betongcachnhietchiuduocbaonhieudo ; betongcachnhietcobenkhong ; giathanhcuabetongcachnhiet , muabetongcachnhietodaurenhat , muabetongcachnhietodau , diachibanbetongcachnhiet ,  thanhphancuabetongcachnhiet , tinhchatcuabetongcachnhiet , muabetongcachnhietohanoi , hochiminh , tyletronbetongcachnhiet , giabetongcachnhiet ,  baogiabetongcachnhiet , #betongcachnhietLW10 , #betongcachnhietLW13 , #betongcachnhiet10I , #betongcachnhiet , #vuacachnhiet , #botcachnhiet , #vatlieucachnhiet , #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongcachnhietlagi , #cachsudungbetongcachnhiet , #thicongbetongcachnhietnhuthenao , #cachtronbetongcachnhiet ; #huongdanthicongbetongcachnhiet ; #betongcachnhietchiuduocbaonhieudo ; #betongcachnhietcobenkhong ; #giathanhcuabetongcachnhiet , #muabetongcachnhietodaurenhat , #muabetongcachnhietodau , #diachibanbetongcachnhiet ,  #thanhphancuabetongcachnhiet , #tinhchatcuabetongcachnhiet , #muabetongcachnhieto #hanoi , #hochiminh , #tyletronbetongcachnhiet , #giabetongcachnhiet ,  #baogiabetongcachnhie

Sản phẩm liên quan