Bê tông chịu lửa CAST-90LCF

Còn hàng

16.000₫

- Nhiệt độ làm việc tối đa: 1600 oC

- Thành phần chính: Corundum, Tabular, xi măng chịu nhiệt, sợi thép

- Đóng gói : 25kg/bao

- Nhà sản xuất: TRUMECO

1. Giới thiệu về sản phẩm

-       Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu chịu lửa, phụ gia và xi măng chịu lửa 

-       Cỡ hạt: 0 - 8 mm

-       Liên hết: thuỷ hoá

-       Phương pháp thi công: Đầm rung

-       Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

-       Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật

3. Vị trí sử dụng

Bê tông chịu lửa CASt -90LCF do TRUMECO sản xuất có thể được sử dụng vào các vị trí của lò như sau:

-        Lò đốt rác: buồng đốt đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp, các cửa lò

-        Lò hơi: Buồng đốt

-        Lò mạ kẽm: kênh khói

-        Lò sấy: buồng đốt, cửa lò, đầu đốt

-        Lò tuynel: zone nung

-        Lò sinh khí: buồng đốt, Chụp, đường ống

-        lò nung: Buồng đốt

-        Lò nhiệt luyện: Buồng đốt

-        Lò cán thép: tường và trần của lò cán

-        Lò nấu chảy: Buồng đốt

-        Lò ủ: buồng đốt

-        Lò xi măng: các clone:  C3 , C4, C5, tường, trần cooler, kilnhood, buồng khói

…..

Để sử dụng bê tông chịu lửa CAST- 90LCF đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông chịu lửa CAST-90LCF là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông chịu lửa cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông

bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F, vữa chịu lửa 90LCF CR19F CA19F, bột chịu lửa 90LCF CR19F CA19F, vật liệu chịu lửa 90LCF CR19F CA19F, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F, vữa chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F, bột chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F, vật liệu chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F, vua chiu lua 90LCF CR19F CA19F, bot chiu lua 90LCF CR19F CA19F, vat lieu chiu lua 90LCF CR19F CA19F, vua bao on ,  be tong bao on , be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, vua chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, bot chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, vat lieu chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, vua bao on ,  be tong bao on , bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19Flà gì , cách sử dụng bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F, thi công bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19Fnhư thế nào , cách trông bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F; hướng dẫn thi công bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F; bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19Fchịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19Fcó bền không ; giá thành của bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F, mua bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19Fở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19Fở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F,  thành phần của bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F, tính chất của bê tông chịu lửa 30LC  CR13 , CA 13, mua bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19Fở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F, giá bê tông chịu lửa 90LCF CR19F CA19F,  báo giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15, bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19Flà gì , cách sử dụng bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F, thi công bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19Fnhư thế nào , cách trông bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F; hướng dẫn thi công bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F; bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19Fchịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19Fcó bền không ; giá thành của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19Fở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19Fở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F,  thành phần của bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F, tính chất của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19Fở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F, giá bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F,  báo giá bê tông chịu nhiệt 90LCF CR19F CA19F, lò hơi , lò xi măng , lò đốt rác công nghiệp , lò đốt rác nguy hại ,lò đốt rác y tế , lò đốt rác sinh hoạt , lò mạ kẽm , lò sấy , lò nung , lò vôi , lò tầng sôi , đường ống gió nóng , lò nấu chảy nhôm , lò nhôm , lò nấu nhôm , lò nhôm , lò nấu đồng , lò nung quặng, lò cán thép, lò ủ thép , lò nhiệt luyện , lò vôi , lò nung vôi , lò cao , lò hơi , lò hơi ghi xích , lò hơi tầng sôi , lò hoá vàng , lò hoả thiêu lò hoả táng , lò luyện nhôm , lò nung quặng , lò cốc ,  lò khí hoá than , be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19Fla gi , cach su dung be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F, thi cong be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19Fnhu the nao , cach tron be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F; huong dan thi cong be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F; be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19Fchiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19Fco ben khong ; gia thanh cua be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F, mua be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19Fo dau re nhat, mua be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19Fo dau , dia chi ban be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F,  thanh phan cua be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F, tinh chat cua be tong chiu lua 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19Fo ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F, gia be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F,  bao gia be tong chiu lua 90LCF CR19F CA19F, be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19Fla gi , cach su dung be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, thi cong be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19Fnhu the nao , cach tron be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F; huong dan thi cong be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F; be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19Fchiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19Fco ben khong ; gia thanh cua be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, mua be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19Fo dau re nhat, mua be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19Fo dau , dia chi ban be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F,  thanh phan cua be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, tinh chat cua be tong chiu nhiet 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19Fo ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, gia be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F,  bao gia be tong chiu nhiet 90LCF CR19F CA19F, lo hoi , lo xi mang , lo dot rac cong nghiep , lo dot rac nguy hai ,lo dot rac y te , lo dot rac sinh hoat , lo ma kem , lo say , lo nung , lo voi , lo tang soi , duong ong gio nong , lo nau chay nhom , lo nhom , lo nau nhom , lo nhom , lo nau dong , lo nung quang , lo can thep, lo u thep , lo nhiet luyen , le voi , lo nung voi , lo cao , lo hoi , lo hoi ghi xich , lo hoi tang soi , lo hoa vang , lo hoa thieu lo hoa tang , lo luyen nhom , lo nung quang , lo coc ,  lo khi hoa than , Betongchiulua 90LCF CR19F CA19F, vuachiulua 90LCF CR19F CA19F, botchiulua 90LCF CR19F CA19F, vatlieuchiulua 90LCF CR19F CA19F, vuabaoon ,  betongbaoon , betongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F , vuachiunhiet 90LCF CR19F CA19F, botchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, vat lieuchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, vuabaoon , betongbaoon , betongchiulua 90LCF CR19F CA19Flagi , cachsudungbetongchiulua 90LCF CR19F CA19Fthicongbetongchiulua30LC  CR13 , CA13 nhuthenao , cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; betongchiulua 90LCF CR19F CA19Fchiuduocbaonhieudo ; betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiulua 30LC  CR13 , CA13 , muabetongchiulua 90LCF CR19F CA19Fo daurenhat , muabetongchiulua 90LCF CR19F CA19Fodau , diachibanbetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, thanhphancuabetongchiulua 90LCF CR19F CA19F,tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, muabetongchiulua 90LCF CR19F CA19Fohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, giabe tongchiulua 90LCF CR19F CA19F, baogiabetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, betongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Flagi , cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , thicongbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fnhuthenao , cachtronbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F; huongdanthicongbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F; betongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fchiuduocbaonhieudo ; betongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fcobenkhong ; giathanhcuabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, muabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fodaurenhat , muabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fodau , diachibanbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F,  thanhphancuabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, giabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F,  baogiabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, #betongchiulua90LCF CR19F CA19F, #vuachiulua 90LCF CR19F CA19F, #botchiulua 90LCF CR19F CA19F, #vatlieuchiulua 90LCF CR19F CA19F, #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F , #vuachiunhiet 90LCF CR19F CA19F, #botchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, #vat lieuchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, #vuabaoon , #betongbaoon , #betongchiulua 90LCF CR19F CA19Flagi , #cachsudungbetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, #thicongbetongchiulua 90LCF CR19F CA19Fnhuthenao , #cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #betongchiulua 90LCF CR19F CA19Fchiuduocbaonhieudo ; #betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, #muabetongchiulua 90LCF CR19F CA19Fo daurenhat , #muabetongchiulua 90LCF CR19F CA19Fodau , #diachibanbetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, #thanhphancuabetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, #tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, #muabetongchiulua 90LCF CR19F CA19Fohanoi , #hochiminh , #tyletronbetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, #giabe tongchiulua 90LCF CR19F CA19F, #baogiabetongchiulua 90LCF CR19F CA19F, #betongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Flagi , #cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , #thicongbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fnhuthenao , #cachtronbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F; #huongdanthicongbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F; #betongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fchiuduocbaonhieudo ; #betongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fcobenkhong ; #giathanhcuabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, #muabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fodaurenhat , #muabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19Fodau , #diachibanbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F,  #thanhphancuabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, #tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, #muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , #tyletronbetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F, giabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F,  #baogiabetongchiunhiet 90LCF CR19F CA19F

 

Sản phẩm liên quan