BÊ TÔNG CHỊU LỬA CAST-30LC

Còn hàng

5.000₫

D- - Nhiệt độ làm việc tối đa: 1250 oC

- Thành phần chính: vật liệu chịu lửa, xi măng chịu nhiệt

- Đóng gói : 25kg/bao

- Nhà sản xuất: TRUMECO

1. Giới thiệu về sản phẩm

-       Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu chịu lửa, phụ gia và xi măng chịu lửa 

-       Cỡ hạt: 0 - 8 mm

-       Liên hết: thuỷ hoá

-       Phương pháp thi công: Đầm rung

-       Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

-       Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

3. Vị trí sử dụng

Bê tông chịu lửa CASt -30LC do TRUMECO sản xuất có thể được sử dụng vào các vị trí của lò như sau:

-        Lò đốt rác: Kênh khói, buồng đốt sơ cấp

-        Lò mạ kẽm: kênh khói

-        Lò sấy: buồng đốt, ống dẫn khí nóng

-        Lò tuynel: xe goòng, cửa lò sấy, cửa lò tuynel

-        lò nung: phần kênh khói

-        Lò nhiệt luyện: Phần kênh khói,

-        Lò cán thép: kênh khói, phần đuôi lò

-        Kênh Khói: đổ vòm kênh khói

-        Lò xi măng: các clone:  C1, C2,

…..

Để sử dụng bê tông chịu lửa CAST- 30LC đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông chịu lửa CAST-30LC là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông chịu lửa cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông

bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12, vữa chịu lửa 30LC CR12 CA12, bột chịu lửa 30LC CR12 CA12, vật liệu chịu lửa 30LC CR12 CA12, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12, vữa chịu nhiệt 30LC CR12 CA12, bột chịu nhiệt 30LC CR12 CA12, vật liệu chịu nhiệt 30LC CR12 CA12, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong chiu lua 30LC CR12 CA12, vua chiu lua 30LC CR12 CA12, bot chiu lua 30LC CR12 CA12, vat lieu chiu lua 30LC CR12 CA12, vua bao on ,  be tong bao on , be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12, vua chiu nhiet 30LC CR12 CA12, bot chiu nhiet 30LC CR12 CA12, vat lieu chiu nhiet 30LC CR12 CA12, vua bao on ,  be tong bao on , bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12là gì , cách sử dụng bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12, thi công bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12như thế nào , cách trông bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12; hướng dẫn thi công bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12; bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12có bền không ; giá thành của bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12, mua bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12,  thành phần của bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12, tính chất của bê tông chịu lửa 30LC  CR13 , CA 13, mua bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12, giá bê tông chịu lửa 30LC CR12 CA12,  báo giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15, bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12là gì , cách sử dụng bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12, thi công bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12như thế nào , cách trông bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12; hướng dẫn thi công bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12; bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12có bền không ; giá thành của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12,  thành phần của bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12, tính chất của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12, giá bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12,  báo giá bê tông chịu nhiệt 30LC CR12 CA12, lò hơi , lò xi măng , lò đốt rác công nghiệp , lò đốt rác nguy hại ,lò đốt rác y tế , lò đốt rác sinh hoạt , lò mạ kẽm , lò sấy , lò nung , lò vôi , lò tầng sôi , đường ống gió nóng , lò nấu chảy nhôm , lò nhôm , lò nấu nhôm , lò nhôm , lò nấu đồng , lò nung quặng, lò cán thép, lò ủ thép , lò nhiệt luyện , lò vôi , lò nung vôi , lò cao , lò hơi , lò hơi ghi xích , lò hơi tầng sôi , lò hoá vàng , lò hoả thiêu lò hoả táng , lò luyện nhôm , lò nung quặng , lò cốc ,  lò khí hoá than , be tong chiu lua 30LC CR12 CA12la gi , cach su dung be tong chiu lua 30LC CR12 CA12, thi cong be tong chiu lua 30LC CR12 CA12nhu the nao , cach tron be tong chiu lua 30LC CR12 CA12; huong dan thi cong be tong chiu lua 30LC CR12 CA12; be tong chiu lua 30LC CR12 CA12chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu lua 30LC CR12 CA12co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu lua 30LC CR12 CA12, mua be tong chiu lua 30LC CR12 CA12o dau re nhat, mua be tong chiu lua 30LC CR12 CA12o dau , dia chi ban be tong chiu lua 30LC CR12 CA12,  thanh phan cua be tong chiu lua 30LC CR12 CA12, tinh chat cua be tong chiu lua 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu lua 30LC CR12 CA12o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu lua 30LC CR12 CA12, gia be tong chiu lua 30LC CR12 CA12,  bao gia be tong chiu lua 30LC CR12 CA12, be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12la gi , cach su dung be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12, thi cong be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12nhu the nao , cach tron be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12; huong dan thi cong be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12; be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12, mua be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12o dau re nhat, mua be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12o dau , dia chi ban be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12,  thanh phan cua be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12, tinh chat cua be tong chiu nhiet 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12, gia be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12,  bao gia be tong chiu nhiet 30LC CR12 CA12, lo hoi , lo xi mang , lo dot rac cong nghiep , lo dot rac nguy hai ,lo dot rac y te , lo dot rac sinh hoat , lo ma kem , lo say , lo nung , lo voi , lo tang soi , duong ong gio nong , lo nau chay nhom , lo nhom , lo nau nhom , lo nhom , lo nau dong , lo nung quang , lo can thep, lo u thep , lo nhiet luyen , le voi , lo nung voi , lo cao , lo hoi , lo hoi ghi xich , lo hoi tang soi , lo hoa vang , lo hoa thieu lo hoa tang , lo luyen nhom , lo nung quang , lo coc ,  lo khi hoa than , Betongchiulua 30LC CR12 CA12, vuachiulua 30LC CR12 CA12, botchiulua 30LC CR12 CA12, vatlieuchiulua 30LC CR12 CA12, vuabaoon ,  betongbaoon , betongchiunhiet 30LC CR12 CA12 , vuachiunhiet 30LC CR12 CA12, botchiunhiet 30LC CR12 CA12, vat lieuchiunhiet 30LC CR12 CA12, vuabaoon , betongbaoon , betongchiulua 30LC CR12 CA12lagi , cachsudungbetongchiulua 30LC CR12 CA12thicongbetongchiulua30LC  CR13 , CA13 nhuthenao , cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; betongchiulua 30LC CR12 CA12chiuduocbaonhieudo ; betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiulua 30LC  CR13 , CA13 , muabetongchiulua 30LC CR12 CA12o daurenhat , muabetongchiulua 30LC CR12 CA12odau , diachibanbetongchiulua 30LC CR12 CA12, thanhphancuabetongchiulua 30LC CR12 CA12,tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, muabetongchiulua 30LC CR12 CA12ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiulua 30LC CR12 CA12, giabe tongchiulua 30LC CR12 CA12, baogiabetongchiulua 30LC CR12 CA12, betongchiunhiet 30LC CR12 CA12lagi , cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , thicongbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12nhuthenao , cachtronbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12; huongdanthicongbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12; betongchiunhiet 30LC CR12 CA12chiuduocbaonhieudo ; betongchiunhiet 30LC CR12 CA12cobenkhong ; giathanhcuabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12, muabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12odaurenhat , muabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12odau , diachibanbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12,  thanhphancuabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12, tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12, giabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12,  baogiabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12, #betongchiulua30LC CR12 CA12, #vuachiulua 30LC CR12 CA12, #botchiulua 30LC CR12 CA12, #vatlieuchiulua 30LC CR12 CA12, #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongchiunhiet 30LC CR12 CA12 , #vuachiunhiet 30LC CR12 CA12, #botchiunhiet 30LC CR12 CA12, #vat lieuchiunhiet 30LC CR12 CA12, #vuabaoon , #betongbaoon , #betongchiulua 30LC CR12 CA12lagi , #cachsudungbetongchiulua 30LC CR12 CA12, #thicongbetongchiulua 30LC CR12 CA12nhuthenao , #cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #betongchiulua 30LC CR12 CA12chiuduocbaonhieudo ; #betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiulua 30LC CR12 CA12, #muabetongchiulua 30LC CR12 CA12o daurenhat , #muabetongchiulua 30LC CR12 CA12odau , #diachibanbetongchiulua 30LC CR12 CA12, #thanhphancuabetongchiulua 30LC CR12 CA12, #tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, #muabetongchiulua 30LC CR12 CA12ohanoi , #hochiminh , #tyletronbetongchiulua 30LC CR12 CA12, #giabe tongchiulua 30LC CR12 CA12, #baogiabetongchiulua 30LC CR12 CA12, #betongchiunhiet 30LC CR12 CA12lagi , #cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , #thicongbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12nhuthenao , #cachtronbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12; #huongdanthicongbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12; #betongchiunhiet 30LC CR12 CA12chiuduocbaonhieudo ; #betongchiunhiet 30LC CR12 CA12cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12, #muabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12odaurenhat , #muabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12odau , #diachibanbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12,  #thanhphancuabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12, #tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, #muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , #tyletronbetongchiunhiet 30LC CR12 CA12, giabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12,  #baogiabetongchiunhiet 30LC CR12 CA12

 

Sản phẩm liên quan