BÊ TÔNG CHỊU LỬA CAST-60LC

Còn hàng

6.000₫

- Nhiệt độ làm việc tối đa: 1700 oC

- Thành phần chính: Mullite, vật liệu chịu lửa, xi măng chịu nhiệt

- Đóng gói : 25kg/bao

- Nhà sản xuất: TRUMECO

1. Giới thiệu về sản phẩm

-       Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu chịu lửa, phụ gia và xi măng chịu lửa 

-       Cỡ hạt: 0 - 8 mm

-       Liên hết: thuỷ hoá

-       Phương pháp thi công: Đầm rung

-       Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

-       Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

3. Vị trí sử dụng

Bê tông chịu lửa CASt -60LC do TRUMECO sản xuất có thể được sử dụng vào các vị trí của lò như sau:

-        Lò đốt rác: buồng đốt đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp, các cửa lò

-        Lò hơi: Buồng đốt

-        Lò mạ kẽm: kênh khói

-        Lò sấy: buồng đốt, ống dẫn khí nóng

-        Lò tuynel: zone nung, xe goòng, cửa lò sấy, cửa lò tuynel

-        Lò sinh khí: buồng đốt, Chụp, đường ống

-        lò nung: Buồng đốt

-        Lò nhiệt luyện: Phần kênh khói,

-        Lò cán thép: tường và trần của lò cán

-        Kênh Khói: đổ vòm kênh khói

-        Lò ủ: buồng đốt

-        Lò xi măng: các clone:  C3 , C4, C5, tường cooler, kilnhood, buồng khói

…..

Để sử dụng bê tông chịu lửa CAST- 60LC đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông chịu lửa CAST-60LC là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông chịu lửa cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông

bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16, vữa chịu lửa 60LC CR16 CA16, bột chịu lửa 60LC CR16 CA16, vật liệu chịu lửa 60LC CR16 CA16, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16, vữa chịu nhiệt 60LC CR16 CA16, bột chịu nhiệt 60LC CR16 CA16, vật liệu chịu nhiệt 60LC CR16 CA16, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong chiu lua 60LC CR16 CA16, vua chiu lua 60LC CR16 CA16, bot chiu lua 60LC CR16 CA16, vat lieu chiu lua 60LC CR16 CA16, vua bao on ,  be tong bao on , be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16, vua chiu nhiet 60LC CR16 CA16, bot chiu nhiet 60LC CR16 CA16, vat lieu chiu nhiet 60LC CR16 CA16, vua bao on ,  be tong bao on , bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16là gì , cách sử dụng bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16, thi công bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16như thế nào , cách trông bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16; hướng dẫn thi công bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16; bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16có bền không ; giá thành của bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16, mua bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16,  thành phần của bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16, tính chất của bê tông chịu lửa 30LC  CR13 , CA 13, mua bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16, giá bê tông chịu lửa 60LC CR16 CA16,  báo giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15, bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16là gì , cách sử dụng bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16, thi công bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16như thế nào , cách trông bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16; hướng dẫn thi công bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16; bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16có bền không ; giá thành của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16,  thành phần của bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16, tính chất của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16, giá bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16,  báo giá bê tông chịu nhiệt 60LC CR16 CA16, lò hơi , lò xi măng , lò đốt rác công nghiệp , lò đốt rác nguy hại ,lò đốt rác y tế , lò đốt rác sinh hoạt , lò mạ kẽm , lò sấy , lò nung , lò vôi , lò tầng sôi , đường ống gió nóng , lò nấu chảy nhôm , lò nhôm , lò nấu nhôm , lò nhôm , lò nấu đồng , lò nung quặng, lò cán thép, lò ủ thép , lò nhiệt luyện , lò vôi , lò nung vôi , lò cao , lò hơi , lò hơi ghi xích , lò hơi tầng sôi , lò hoá vàng , lò hoả thiêu lò hoả táng , lò luyện nhôm , lò nung quặng , lò cốc ,  lò khí hoá than , be tong chiu lua 60LC CR16 CA16la gi , cach su dung be tong chiu lua 60LC CR16 CA16, thi cong be tong chiu lua 60LC CR16 CA16nhu the nao , cach tron be tong chiu lua 60LC CR16 CA16; huong dan thi cong be tong chiu lua 60LC CR16 CA16; be tong chiu lua 60LC CR16 CA16chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu lua 60LC CR16 CA16co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu lua 60LC CR16 CA16, mua be tong chiu lua 60LC CR16 CA16o dau re nhat, mua be tong chiu lua 60LC CR16 CA16o dau , dia chi ban be tong chiu lua 60LC CR16 CA16,  thanh phan cua be tong chiu lua 60LC CR16 CA16, tinh chat cua be tong chiu lua 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu lua 60LC CR16 CA16o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu lua 60LC CR16 CA16, gia be tong chiu lua 60LC CR16 CA16,  bao gia be tong chiu lua 60LC CR16 CA16, be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16la gi , cach su dung be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16, thi cong be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16nhu the nao , cach tron be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16; huong dan thi cong be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16; be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16, mua be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16o dau re nhat, mua be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16o dau , dia chi ban be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16,  thanh phan cua be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16, tinh chat cua be tong chiu nhiet 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16, gia be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16,  bao gia be tong chiu nhiet 60LC CR16 CA16, lo hoi , lo xi mang , lo dot rac cong nghiep , lo dot rac nguy hai ,lo dot rac y te , lo dot rac sinh hoat , lo ma kem , lo say , lo nung , lo voi , lo tang soi , duong ong gio nong , lo nau chay nhom , lo nhom , lo nau nhom , lo nhom , lo nau dong , lo nung quang , lo can thep, lo u thep , lo nhiet luyen , le voi , lo nung voi , lo cao , lo hoi , lo hoi ghi xich , lo hoi tang soi , lo hoa vang , lo hoa thieu lo hoa tang , lo luyen nhom , lo nung quang , lo coc ,  lo khi hoa than , Betongchiulua 60LC CR16 CA16, vuachiulua 60LC CR16 CA16, botchiulua 60LC CR16 CA16, vatlieuchiulua 60LC CR16 CA16, vuabaoon ,  betongbaoon , betongchiunhiet 60LC CR16 CA16 , vuachiunhiet 60LC CR16 CA16, botchiunhiet 60LC CR16 CA16, vat lieuchiunhiet 60LC CR16 CA16, vuabaoon , betongbaoon , betongchiulua 60LC CR16 CA16lagi , cachsudungbetongchiulua 60LC CR16 CA16thicongbetongchiulua30LC  CR13 , CA13 nhuthenao , cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; betongchiulua 60LC CR16 CA16chiuduocbaonhieudo ; betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiulua 30LC  CR13 , CA13 , muabetongchiulua 60LC CR16 CA16o daurenhat , muabetongchiulua 60LC CR16 CA16odau , diachibanbetongchiulua 60LC CR16 CA16, thanhphancuabetongchiulua 60LC CR16 CA16,tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, muabetongchiulua 60LC CR16 CA16ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiulua 60LC CR16 CA16, giabe tongchiulua 60LC CR16 CA16, baogiabetongchiulua 60LC CR16 CA16, betongchiunhiet 60LC CR16 CA16lagi , cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , thicongbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16nhuthenao , cachtronbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16; huongdanthicongbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16; betongchiunhiet 60LC CR16 CA16chiuduocbaonhieudo ; betongchiunhiet 60LC CR16 CA16cobenkhong ; giathanhcuabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16, muabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16odaurenhat , muabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16odau , diachibanbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16,  thanhphancuabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16, tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16, giabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16,  baogiabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16, #betongchiulua60LC CR16 CA16, #vuachiulua 60LC CR16 CA16, #botchiulua 60LC CR16 CA16, #vatlieuchiulua 60LC CR16 CA16, #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongchiunhiet 60LC CR16 CA16 , #vuachiunhiet 60LC CR16 CA16, #botchiunhiet 60LC CR16 CA16, #vat lieuchiunhiet 60LC CR16 CA16, #vuabaoon , #betongbaoon , #betongchiulua 60LC CR16 CA16lagi , #cachsudungbetongchiulua 60LC CR16 CA16, #thicongbetongchiulua 60LC CR16 CA16nhuthenao , #cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #betongchiulua 60LC CR16 CA16chiuduocbaonhieudo ; #betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiulua 60LC CR16 CA16, #muabetongchiulua 60LC CR16 CA16o daurenhat , #muabetongchiulua 60LC CR16 CA16odau , #diachibanbetongchiulua 60LC CR16 CA16, #thanhphancuabetongchiulua 60LC CR16 CA16, #tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, #muabetongchiulua 60LC CR16 CA16ohanoi , #hochiminh , #tyletronbetongchiulua 60LC CR16 CA16, #giabe tongchiulua 60LC CR16 CA16, #baogiabetongchiulua 60LC CR16 CA16, #betongchiunhiet 60LC CR16 CA16lagi , #cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , #thicongbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16nhuthenao , #cachtronbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16; #huongdanthicongbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16; #betongchiunhiet 60LC CR16 CA16chiuduocbaonhieudo ; #betongchiunhiet 60LC CR16 CA16cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16, #muabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16odaurenhat , #muabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16odau , #diachibanbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16,  #thanhphancuabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16, #tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, #muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , #tyletronbetongchiunhiet 60LC CR16 CA16, giabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16,  #baogiabetongchiunhiet 60LC CR16 CA16

 

Sản phẩm liên quan