Bê tông chịu lửa CAST-90LC

Còn hàng

14.000₫

- Nhiệt độ làm việc tối đa: 1600 oC

- Thành phần chính: Corundum, Tabular, xi măng chịu nhiệt

- Đóng gói : 25kg/bao

- Nhà sản xuất: TRUMECO

1. Giới thiệu về sản phẩm

-       Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu chịu lửa, phụ gia và xi măng chịu lửa 

-       Cỡ hạt: 0 - 8 mm

-       Liên hết: thuỷ hoá

-       Phương pháp thi công: Đầm rung

-       Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

-       Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật

3. Vị trí sử dụng

Bê tông chịu lửa CASt -90LC do TRUMECO sản xuất có thể được sử dụng vào các vị trí của lò như sau:

-        Lò đốt rác: buồng đốt đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp, các cửa lò

-        Lò hơi: Buồng đốt

-        Lò mạ kẽm: kênh khói

-        Lò sấy: buồng đốt, cửa lò, đầu đốt

-        Lò tuynel: zone nung

-        Lò sinh khí: buồng đốt, Chụp, đường ống

-        lò nung: Buồng đốt

-        Lò nhiệt luyện: Buồng đốt

-        Lò cán thép: tường và trần của lò cán

-        Lò nấu chảy: Buồng đốt

-        Lò ủ: buồng đốt

-        Lò xi măng: các clone:  C3 , C4, C5, tường, trần cooler, kilnhood, buồng khói

…..

Để sử dụng bê tông chịu lửa CAST- 90LC đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông chịu lửa CAST-90LC là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông chịu lửa cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông

bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19, vữa chịu lửa 90LC CR19 CA19, bột chịu lửa 90LC CR19 CA19, vật liệu chịu lửa 90LC CR19 CA19, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19, vữa chịu nhiệt 90LC CR19 CA19, bột chịu nhiệt 90LC CR19 CA19, vật liệu chịu nhiệt 90LC CR19 CA19, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong chiu lua 90LC CR19 CA19, vua chiu lua 90LC CR19 CA19, bot chiu lua 90LC CR19 CA19, vat lieu chiu lua 90LC CR19 CA19, vua bao on ,  be tong bao on , be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19, vua chiu nhiet 90LC CR19 CA19, bot chiu nhiet 90LC CR19 CA19, vat lieu chiu nhiet 90LC CR19 CA19, vua bao on ,  be tong bao on , bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19là gì , cách sử dụng bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19, thi công bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19như thế nào , cách trông bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19; hướng dẫn thi công bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19; bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19có bền không ; giá thành của bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19, mua bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19,  thành phần của bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19, tính chất của bê tông chịu lửa 30LC  CR13 , CA 13, mua bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19, giá bê tông chịu lửa 90LC CR19 CA19,  báo giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15, bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19là gì , cách sử dụng bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19, thi công bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19như thế nào , cách trông bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19; hướng dẫn thi công bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19; bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19có bền không ; giá thành của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19,  thành phần của bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19, tính chất của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19, giá bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19,  báo giá bê tông chịu nhiệt 90LC CR19 CA19, lò hơi , lò xi măng , lò đốt rác công nghiệp , lò đốt rác nguy hại ,lò đốt rác y tế , lò đốt rác sinh hoạt , lò mạ kẽm , lò sấy , lò nung , lò vôi , lò tầng sôi , đường ống gió nóng , lò nấu chảy nhôm , lò nhôm , lò nấu nhôm , lò nhôm , lò nấu đồng , lò nung quặng, lò cán thép, lò ủ thép , lò nhiệt luyện , lò vôi , lò nung vôi , lò cao , lò hơi , lò hơi ghi xích , lò hơi tầng sôi , lò hoá vàng , lò hoả thiêu lò hoả táng , lò luyện nhôm , lò nung quặng , lò cốc ,  lò khí hoá than , be tong chiu lua 90LC CR19 CA19la gi , cach su dung be tong chiu lua 90LC CR19 CA19, thi cong be tong chiu lua 90LC CR19 CA19nhu the nao , cach tron be tong chiu lua 90LC CR19 CA19; huong dan thi cong be tong chiu lua 90LC CR19 CA19; be tong chiu lua 90LC CR19 CA19chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu lua 90LC CR19 CA19co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu lua 90LC CR19 CA19, mua be tong chiu lua 90LC CR19 CA19o dau re nhat, mua be tong chiu lua 90LC CR19 CA19o dau , dia chi ban be tong chiu lua 90LC CR19 CA19,  thanh phan cua be tong chiu lua 90LC CR19 CA19, tinh chat cua be tong chiu lua 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu lua 90LC CR19 CA19o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu lua 90LC CR19 CA19, gia be tong chiu lua 90LC CR19 CA19,  bao gia be tong chiu lua 90LC CR19 CA19, be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19la gi , cach su dung be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19, thi cong be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19nhu the nao , cach tron be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19; huong dan thi cong be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19; be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19, mua be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19o dau re nhat, mua be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19o dau , dia chi ban be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19,  thanh phan cua be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19, tinh chat cua be tong chiu nhiet 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19, gia be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19,  bao gia be tong chiu nhiet 90LC CR19 CA19, lo hoi , lo xi mang , lo dot rac cong nghiep , lo dot rac nguy hai ,lo dot rac y te , lo dot rac sinh hoat , lo ma kem , lo say , lo nung , lo voi , lo tang soi , duong ong gio nong , lo nau chay nhom , lo nhom , lo nau nhom , lo nhom , lo nau dong , lo nung quang , lo can thep, lo u thep , lo nhiet luyen , le voi , lo nung voi , lo cao , lo hoi , lo hoi ghi xich , lo hoi tang soi , lo hoa vang , lo hoa thieu lo hoa tang , lo luyen nhom , lo nung quang , lo coc ,  lo khi hoa than , Betongchiulua 90LC CR19 CA19, vuachiulua 90LC CR19 CA19, botchiulua 90LC CR19 CA19, vatlieuchiulua 90LC CR19 CA19, vuabaoon ,  betongbaoon , betongchiunhiet 90LC CR19 CA19 , vuachiunhiet 90LC CR19 CA19, botchiunhiet 90LC CR19 CA19, vat lieuchiunhiet 90LC CR19 CA19, vuabaoon , betongbaoon , betongchiulua 90LC CR19 CA19lagi , cachsudungbetongchiulua 90LC CR19 CA19thicongbetongchiulua30LC  CR13 , CA13 nhuthenao , cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; betongchiulua 90LC CR19 CA19chiuduocbaonhieudo ; betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiulua 30LC  CR13 , CA13 , muabetongchiulua 90LC CR19 CA19o daurenhat , muabetongchiulua 90LC CR19 CA19odau , diachibanbetongchiulua 90LC CR19 CA19, thanhphancuabetongchiulua 90LC CR19 CA19,tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, muabetongchiulua 90LC CR19 CA19ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiulua 90LC CR19 CA19, giabe tongchiulua 90LC CR19 CA19, baogiabetongchiulua 90LC CR19 CA19, betongchiunhiet 90LC CR19 CA19lagi , cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , thicongbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19nhuthenao , cachtronbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19; huongdanthicongbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19; betongchiunhiet 90LC CR19 CA19chiuduocbaonhieudo ; betongchiunhiet 90LC CR19 CA19cobenkhong ; giathanhcuabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19, muabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19odaurenhat , muabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19odau , diachibanbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19,  thanhphancuabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19, tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19, giabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19,  baogiabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19, #betongchiulua90LC CR19 CA19, #vuachiulua 90LC CR19 CA19, #botchiulua 90LC CR19 CA19, #vatlieuchiulua 90LC CR19 CA19, #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongchiunhiet 90LC CR19 CA19 , #vuachiunhiet 90LC CR19 CA19, #botchiunhiet 90LC CR19 CA19, #vat lieuchiunhiet 90LC CR19 CA19, #vuabaoon , #betongbaoon , #betongchiulua 90LC CR19 CA19lagi , #cachsudungbetongchiulua 90LC CR19 CA19, #thicongbetongchiulua 90LC CR19 CA19nhuthenao , #cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #betongchiulua 90LC CR19 CA19chiuduocbaonhieudo ; #betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiulua 90LC CR19 CA19, #muabetongchiulua 90LC CR19 CA19o daurenhat , #muabetongchiulua 90LC CR19 CA19odau , #diachibanbetongchiulua 90LC CR19 CA19, #thanhphancuabetongchiulua 90LC CR19 CA19, #tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, #muabetongchiulua 90LC CR19 CA19ohanoi , #hochiminh , #tyletronbetongchiulua 90LC CR19 CA19, #giabe tongchiulua 90LC CR19 CA19, #baogiabetongchiulua 90LC CR19 CA19, #betongchiunhiet 90LC CR19 CA19lagi , #cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , #thicongbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19nhuthenao , #cachtronbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19; #huongdanthicongbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19; #betongchiunhiet 90LC CR19 CA19chiuduocbaonhieudo ; #betongchiunhiet 90LC CR19 CA19cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19, #muabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19odaurenhat , #muabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19odau , #diachibanbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19,  #thanhphancuabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19, #tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, #muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , #tyletronbetongchiunhiet 90LC CR19 CA19, giabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19,  #baogiabetongchiunhiet 90LC CR19 CA19

 

Sản phẩm liên quan