Bê tông chịu lửa CAST -45LC

Còn hàng

5.500₫

- Nhiệt độ làm việc tối đa: 1400 oC

- Thành phần chính: Cao nhôm, vật liệu chịu lửa, xi măng chịu nhiệt

- Đóng gói : 25kg/bao

- Nhà sản xuất: TRUMECO

1. Giới thiệu về sản phẩm

- Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu chịu lửa, phụ gia và xi măng chịu lửa 

- Cỡ hạt: 0 - 8 mm

- Liên hết: thuỷ hoá

- Phương pháp thi công: Đầm rung

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

- Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

3. Vị trí sử dụng

Bê tông chịu lửa CASt -45LC do TRUMECO sản xuất có thể được sử dụng vào các vị trí của lò như sau:

-     - Lò đốt rác: Kênh khói, buồng đốt sơ cấp, các cửa lò

-     - Lò hơi: Buồng đốt phía đuôi lò

-     - Lò mạ kẽm: kênh khói

-     - Lò sấy: buồng đốt, ống dẫn khí nóng

-     - Lò tuynel: xe goòng, cửa lò sấy, cửa lò tuynel

-     - Lò sinh khí: Chụp, đường ống

-     - Lò nung: phần kênh khói

-     - Lò nhiệt luyện: Phần kênh khói,

-     - Lò cán thép: kênh khói, phần đuôi lò

-     - Kênh Khói: đổ vòm kênh khói

-     - Lò ủ: Đường ống

-     - Lò xi măng: các clone:  C1, C2, C3 , phần trần phía ra liệu của cooler

…..

Để sử dụng bê tông chịu lửa CAST- 45LC đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông chịu lửa CAST-45LC là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông chịu lửa cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông

bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 , vữa chịu lửa 45LC CR15 CA15 , bột chịu lửa 45LC CR15 CA15 , vật liệu chịu lửa 45LC CR15 CA15 , vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 , vữa chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 , bột chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 , vật liệu chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 , vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 , vua chiu lua 45LC CR15 CA15 , bot chiu lua 45LC CR15 CA15 , vat lieu chiu lua 45LC CR15 CA15 , vua bao on ,  be tong bao on , be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , vua chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , bot chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , vat lieu chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , vua bao on ,  be tong bao on , bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 là gì , cách sử dụng bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 , thi công bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 như thế nào , cách trông bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 ; hướng dẫn thi công bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 ; bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 có bền không ; giá thành của bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 , mua bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 ,  thành phần của bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 , tính chất của bê tông chịu lửa 30LC  CR13 , CA 13, mua bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 , giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15 ,  báo giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15, bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 là gì , cách sử dụng bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 , thi công bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 như thế nào , cách trông bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 ; hướng dẫn thi công bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 ; bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 có bền không ; giá thành của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 ,  thành phần của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 , tính chất của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 , giá bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 ,  báo giá bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15 , lò hơi , lò xi măng , lò đốt rác công nghiệp , lò đốt rác nguy hại ,lò đốt rác y tế , lò đốt rác sinh hoạt , lò mạ kẽm , lò sấy , lò nung , lò vôi , lò tầng sôi , đường ống gió nóng , lò nấu chảy nhôm , lò nhôm , lò nấu nhôm , lò nhôm , lò nấu đồng , lò nung quặng, lò cán thép, lò ủ thép , lò nhiệt luyện , lò vôi , lò nung vôi , lò cao , lò hơi , lò hơi ghi xích , lò hơi tầng sôi , lò hoá vàng , lò hoả thiêu lò hoả táng , lò luyện nhôm , lò nung quặng , lò cốc ,  lò khí hoá than , be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 la gi , cach su dung be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 , thi cong be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 nhu the nao , cach tron be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 ; huong dan thi cong be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 ; be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 , mua be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 o dau re nhat, mua be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 o dau , dia chi ban be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 ,  thanh phan cua be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 , tinh chat cua be tong chiu lua 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 , gia be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 ,  bao gia be tong chiu lua 45LC CR15 CA15 , be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 la gi , cach su dung be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , thi cong be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 nhu the nao , cach tron be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 ; huong dan thi cong be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 ; be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , mua be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 o dau re nhat, mua be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 o dau , dia chi ban be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 ,  thanh phan cua be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , tinh chat cua be tong chiu nhiet 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , gia be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 ,  bao gia be tong chiu nhiet 45LC CR15 CA15 , lo hoi , lo xi mang , lo dot rac cong nghiep , lo dot rac nguy hai ,lo dot rac y te , lo dot rac sinh hoat , lo ma kem , lo say , lo nung , lo voi , lo tang soi , duong ong gio nong , lo nau chay nhom , lo nhom , lo nau nhom , lo nhom , lo nau dong , lo nung quang , lo can thep, lo u thep , lo nhiet luyen , le voi , lo nung voi , lo cao , lo hoi , lo hoi ghi xich , lo hoi tang soi , lo hoa vang , lo hoa thieu lo hoa tang , lo luyen nhom , lo nung quang , lo coc ,  lo khi hoa than , Betongchiulua 45LC CR15 CA15 , vuachiulua 45LC CR15 CA15 , botchiulua 45LC CR15 CA15 , vatlieuchiulua 45LC CR15 CA15 , vuabaoon ,  betongbaoon , betongchiunhiet 45LC CR15 CA15  , vuachiunhiet 45LC CR15 CA15 , botchiunhiet 45LC CR15 CA15 , vat lieuchiunhiet 45LC CR15 CA15 , vuabaoon , betongbaoon , betongchiulua 45LC CR15 CA15 lagi , cachsudungbetongchiulua 45LC CR15 CA15 thicongbetongchiulua30LC  CR13 , CA13 nhuthenao , cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; betongchiulua 45LC CR15 CA15 chiuduocbaonhieudo ; betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiulua 30LC  CR13 , CA13 , muabetongchiulua 45LC CR15 CA15 o daurenhat , muabetongchiulua 45LC CR15 CA15 odau , diachibanbetongchiulua 45LC CR15 CA15 , thanhphancuabetongchiulua 45LC CR15 CA15 ,tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, muabetongchiulua 45LC CR15 CA15 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiulua 45LC CR15 CA15 , giabe tongchiulua 45LC CR15 CA15 , baogiabetongchiulua 45LC CR15 CA15 , betongchiunhiet 45LC CR15 CA15 lagi , cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , thicongbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 nhuthenao , cachtronbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 ; huongdanthicongbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 ; betongchiunhiet 45LC CR15 CA15 chiuduocbaonhieudo ; betongchiunhiet 45LC CR15 CA15 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 , muabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 odaurenhat , muabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 odau , diachibanbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 ,  thanhphancuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 , tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 , giabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 ,  baogiabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 , #betongchiulua45LC CR15 CA15 , #vuachiulua 45LC CR15 CA15 , #botchiulua 45LC CR15 CA15 , #vatlieuchiulua 45LC CR15 CA15 , #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongchiunhiet 45LC CR15 CA15 , #vuachiunhiet 45LC CR15 CA15 , #botchiunhiet 45LC CR15 CA15 , #vat lieuchiunhiet 45LC CR15 CA15 , #vuabaoon , #betongbaoon , #betongchiulua 45LC CR15 CA15 lagi , #cachsudungbetongchiulua 45LC CR15 CA15 , #thicongbetongchiulua 45LC CR15 CA15 nhuthenao , #cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #betongchiulua 45LC CR15 CA15 chiuduocbaonhieudo ; #betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15 , #muabetongchiulua 45LC CR15 CA15 o daurenhat , #muabetongchiulua 45LC CR15 CA15 odau , #diachibanbetongchiulua 45LC CR15 CA15 , #thanhphancuabetongchiulua 45LC CR15 CA15 , #tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, #muabetongchiulua 45LC CR15 CA15 ohanoi , #hochiminh , #tyletronbetongchiulua 45LC CR15 CA15 , #giabe tongchiulua 45LC CR15 CA15 , #baogiabetongchiulua 45LC CR15 CA15 , #betongchiunhiet 45LC CR15 CA15 lagi , #cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , #thicongbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 nhuthenao , #cachtronbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 ; #huongdanthicongbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 ; #betongchiunhiet 45LC CR15 CA15 chiuduocbaonhieudo ; #betongchiunhiet 45LC CR15 CA15 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 , #muabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 odaurenhat , #muabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 odau , #diachibanbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 ,  #thanhphancuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 , #tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, #muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , #tyletronbetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 , giabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15 ,  #baogiabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15

Sản phẩm liên quan