Bê tông chịu lửa CAST-70LC

Còn hàng

8.000₫

- Nhiệt độ làm việc tối đa: 1500 oC

- Thành phần chính: Bauxite, Mullite,, xi măng chịu nhiệt

- Đóng gói : 25kg/bao

- Nhà sản xuất: TRUMECO

1. Giới thiệu về sản phẩm

-       Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu chịu lửa, phụ gia và xi măng chịu lửa 

-       Cỡ hạt: 0 - 8 mm

-       Liên hết: thuỷ hoá

-       Phương pháp thi công: Đầm rung

-       Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

-       Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

3. Vị trí sử dụng

Bê tông chịu lửa CASt -70LC do TRUMECO sản xuất có thể được sử dụng vào các vị trí của lò như sau:

-        Lò đốt rác: buồng đốt đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp, các cửa lò

-        Lò hơi: Buồng đốt

-        Lò mạ kẽm: kênh khói

-        Lò sấy: buồng đốt, cửa lò, đầu đốt

-        Lò tuynel: zone nung

-        Lò sinh khí: buồng đốt, Chụp, đường ống

-        lò nung: Buồng đốt

-        Lò nhiệt luyện: Buồng đốt

-        Lò cán thép: tường và trần của lò cán

-        Lò nấu chảy: Buồng đốt

-        Lò ủ: buồng đốt

-        Lò xi măng: các clone:  C3 , C4, C5, tường, trần cooler, kilnhood, buồng khói

…..

Để sử dụng bê tông chịu lửa CAST- 70LC đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông chịu lửa CAST-70LC là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông chịu lửa cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông

bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17, vữa chịu lửa 70LC CR17 CA17, bột chịu lửa 70LC CR17 CA17, vật liệu chịu lửa 70LC CR17 CA17, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17, vữa chịu nhiệt 70LC CR17 CA17, bột chịu nhiệt 70LC CR17 CA17, vật liệu chịu nhiệt 70LC CR17 CA17, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong chiu lua 70LC CR17 CA17, vua chiu lua 70LC CR17 CA17, bot chiu lua 70LC CR17 CA17, vat lieu chiu lua 70LC CR17 CA17, vua bao on ,  be tong bao on , be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17, vua chiu nhiet 70LC CR17 CA17, bot chiu nhiet 70LC CR17 CA17, vat lieu chiu nhiet 70LC CR17 CA17, vua bao on ,  be tong bao on , bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17là gì , cách sử dụng bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17, thi công bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17như thế nào , cách trông bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17; hướng dẫn thi công bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17; bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17có bền không ; giá thành của bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17, mua bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17,  thành phần của bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17, tính chất của bê tông chịu lửa 30LC  CR13 , CA 13, mua bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17, giá bê tông chịu lửa 70LC CR17 CA17,  báo giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15, bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17là gì , cách sử dụng bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17, thi công bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17như thế nào , cách trông bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17; hướng dẫn thi công bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17; bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17có bền không ; giá thành của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17,  thành phần của bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17, tính chất của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17, giá bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17,  báo giá bê tông chịu nhiệt 70LC CR17 CA17, lò hơi , lò xi măng , lò đốt rác công nghiệp , lò đốt rác nguy hại ,lò đốt rác y tế , lò đốt rác sinh hoạt , lò mạ kẽm , lò sấy , lò nung , lò vôi , lò tầng sôi , đường ống gió nóng , lò nấu chảy nhôm , lò nhôm , lò nấu nhôm , lò nhôm , lò nấu đồng , lò nung quặng, lò cán thép, lò ủ thép , lò nhiệt luyện , lò vôi , lò nung vôi , lò cao , lò hơi , lò hơi ghi xích , lò hơi tầng sôi , lò hoá vàng , lò hoả thiêu lò hoả táng , lò luyện nhôm , lò nung quặng , lò cốc ,  lò khí hoá than , be tong chiu lua 70LC CR17 CA17la gi , cach su dung be tong chiu lua 70LC CR17 CA17, thi cong be tong chiu lua 70LC CR17 CA17nhu the nao , cach tron be tong chiu lua 70LC CR17 CA17; huong dan thi cong be tong chiu lua 70LC CR17 CA17; be tong chiu lua 70LC CR17 CA17chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu lua 70LC CR17 CA17co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu lua 70LC CR17 CA17, mua be tong chiu lua 70LC CR17 CA17o dau re nhat, mua be tong chiu lua 70LC CR17 CA17o dau , dia chi ban be tong chiu lua 70LC CR17 CA17,  thanh phan cua be tong chiu lua 70LC CR17 CA17, tinh chat cua be tong chiu lua 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu lua 70LC CR17 CA17o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu lua 70LC CR17 CA17, gia be tong chiu lua 70LC CR17 CA17,  bao gia be tong chiu lua 70LC CR17 CA17, be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17la gi , cach su dung be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17, thi cong be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17nhu the nao , cach tron be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17; huong dan thi cong be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17; be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17, mua be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17o dau re nhat, mua be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17o dau , dia chi ban be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17,  thanh phan cua be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17, tinh chat cua be tong chiu nhiet 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17, gia be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17,  bao gia be tong chiu nhiet 70LC CR17 CA17, lo hoi , lo xi mang , lo dot rac cong nghiep , lo dot rac nguy hai ,lo dot rac y te , lo dot rac sinh hoat , lo ma kem , lo say , lo nung , lo voi , lo tang soi , duong ong gio nong , lo nau chay nhom , lo nhom , lo nau nhom , lo nhom , lo nau dong , lo nung quang , lo can thep, lo u thep , lo nhiet luyen , le voi , lo nung voi , lo cao , lo hoi , lo hoi ghi xich , lo hoi tang soi , lo hoa vang , lo hoa thieu lo hoa tang , lo luyen nhom , lo nung quang , lo coc ,  lo khi hoa than , Betongchiulua 70LC CR17 CA17, vuachiulua 70LC CR17 CA17, botchiulua 70LC CR17 CA17, vatlieuchiulua 70LC CR17 CA17, vuabaoon ,  betongbaoon , betongchiunhiet 70LC CR17 CA17 , vuachiunhiet 70LC CR17 CA17, botchiunhiet 70LC CR17 CA17, vat lieuchiunhiet 70LC CR17 CA17, vuabaoon , betongbaoon , betongchiulua 70LC CR17 CA17lagi , cachsudungbetongchiulua 70LC CR17 CA17thicongbetongchiulua30LC  CR13 , CA13 nhuthenao , cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; betongchiulua 70LC CR17 CA17chiuduocbaonhieudo ; betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiulua 30LC  CR13 , CA13 , muabetongchiulua 70LC CR17 CA17o daurenhat , muabetongchiulua 70LC CR17 CA17odau , diachibanbetongchiulua 70LC CR17 CA17, thanhphancuabetongchiulua 70LC CR17 CA17,tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, muabetongchiulua 70LC CR17 CA17ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiulua 70LC CR17 CA17, giabe tongchiulua 70LC CR17 CA17, baogiabetongchiulua 70LC CR17 CA17, betongchiunhiet 70LC CR17 CA17lagi , cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , thicongbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17nhuthenao , cachtronbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17; huongdanthicongbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17; betongchiunhiet 70LC CR17 CA17chiuduocbaonhieudo ; betongchiunhiet 70LC CR17 CA17cobenkhong ; giathanhcuabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17, muabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17odaurenhat , muabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17odau , diachibanbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17,  thanhphancuabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17, tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17, giabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17,  baogiabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17, #betongchiulua70LC CR17 CA17, #vuachiulua 70LC CR17 CA17, #botchiulua 70LC CR17 CA17, #vatlieuchiulua 70LC CR17 CA17, #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongchiunhiet 70LC CR17 CA17 , #vuachiunhiet 70LC CR17 CA17, #botchiunhiet 70LC CR17 CA17, #vat lieuchiunhiet 70LC CR17 CA17, #vuabaoon , #betongbaoon , #betongchiulua 70LC CR17 CA17lagi , #cachsudungbetongchiulua 70LC CR17 CA17, #thicongbetongchiulua 70LC CR17 CA17nhuthenao , #cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #betongchiulua 70LC CR17 CA17chiuduocbaonhieudo ; #betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiulua 70LC CR17 CA17, #muabetongchiulua 70LC CR17 CA17o daurenhat , #muabetongchiulua 70LC CR17 CA17odau , #diachibanbetongchiulua 70LC CR17 CA17, #thanhphancuabetongchiulua 70LC CR17 CA17, #tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, #muabetongchiulua 70LC CR17 CA17ohanoi , #hochiminh , #tyletronbetongchiulua 70LC CR17 CA17, #giabe tongchiulua 70LC CR17 CA17, #baogiabetongchiulua 70LC CR17 CA17, #betongchiunhiet 70LC CR17 CA17lagi , #cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , #thicongbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17nhuthenao , #cachtronbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17; #huongdanthicongbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17; #betongchiunhiet 70LC CR17 CA17chiuduocbaonhieudo ; #betongchiunhiet 70LC CR17 CA17cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17, #muabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17odaurenhat , #muabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17odau , #diachibanbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17,  #thanhphancuabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17, #tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, #muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , #tyletronbetongchiunhiet 70LC CR17 CA17, giabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17,  #baogiabetongchiunhiet 70LC CR17 CA17

 

Sản phẩm liên quan