Bê tông chịu lửa CAST-80LC

Còn hàng

10.000₫

Nhiệt độ làm việc tối đa: 1500 oC

Thành phần chính: Bauxite, Mullite,, xi măng chịu nhiệt

Đóng gói : 25kg/bao

1. Giới thiệu về sản phẩm

-       Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu chịu lửa, phụ gia và xi măng chịu lửa 

-       Cỡ hạt: 0 - 8 mm

-       Liên hết: thuỷ hoá

-       Phương pháp thi công: Đầm rung

-       Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

-       Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

3. Vị trí sử dụng

Bê tông chịu lửa CASt -80LC do TRUMECO sản xuất có thể được sử dụng vào các vị trí của lò như sau:

-        Lò đốt rác: buồng đốt đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp, các cửa lò

-        Lò hơi: Buồng đốt

-        Lò mạ kẽm: kênh khói

-        Lò sấy: buồng đốt, cửa lò, đầu đốt

-        Lò tuynel: zone nung

-        Lò sinh khí: buồng đốt, Chụp, đường ống

-        lò nung: Buồng đốt

-        Lò nhiệt luyện: Buồng đốt

-        Lò cán thép: tường và trần của lò cán

-        Lò nấu chảy: Buồng đốt

-        Lò ủ: buồng đốt

-        Lò xi măng: các clone:  C3 , C4, C5, tường, trần cooler, kilnhood, buồng khói

…..

Để sử dụng bê tông chịu lửa CAST- 80LC đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông chịu lửa CAST-80LC là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông chịu lửa cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông

bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18, vữa chịu lửa 80LC CR18 CA18, bột chịu lửa 80LC CR18 CA18, vật liệu chịu lửa 80LC CR18 CA18, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18, vữa chịu nhiệt 80LC CR18 CA18, bột chịu nhiệt 80LC CR18 CA18, vật liệu chịu nhiệt 80LC CR18 CA18, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong chiu lua 80LC CR18 CA18, vua chiu lua 80LC CR18 CA18, bot chiu lua 80LC CR18 CA18, vat lieu chiu lua 80LC CR18 CA18, vua bao on ,  be tong bao on , be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18, vua chiu nhiet 80LC CR18 CA18, bot chiu nhiet 80LC CR18 CA18, vat lieu chiu nhiet 80LC CR18 CA18, vua bao on ,  be tong bao on , bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18là gì , cách sử dụng bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18, thi công bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18như thế nào , cách trông bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18; hướng dẫn thi công bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18; bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18có bền không ; giá thành của bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18, mua bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18,  thành phần của bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18, tính chất của bê tông chịu lửa 30LC  CR13 , CA 13, mua bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18, giá bê tông chịu lửa 80LC CR18 CA18,  báo giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15, bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18là gì , cách sử dụng bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18, thi công bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18như thế nào , cách trông bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18; hướng dẫn thi công bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18; bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18chịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18có bền không ; giá thành của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18ở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18ở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18,  thành phần của bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18, tính chất của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18ở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18, giá bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18,  báo giá bê tông chịu nhiệt 80LC CR18 CA18, lò hơi , lò xi măng , lò đốt rác công nghiệp , lò đốt rác nguy hại ,lò đốt rác y tế , lò đốt rác sinh hoạt , lò mạ kẽm , lò sấy , lò nung , lò vôi , lò tầng sôi , đường ống gió nóng , lò nấu chảy nhôm , lò nhôm , lò nấu nhôm , lò nhôm , lò nấu đồng , lò nung quặng, lò cán thép, lò ủ thép , lò nhiệt luyện , lò vôi , lò nung vôi , lò cao , lò hơi , lò hơi ghi xích , lò hơi tầng sôi , lò hoá vàng , lò hoả thiêu lò hoả táng , lò luyện nhôm , lò nung quặng , lò cốc ,  lò khí hoá than , be tong chiu lua 80LC CR18 CA18la gi , cach su dung be tong chiu lua 80LC CR18 CA18, thi cong be tong chiu lua 80LC CR18 CA18nhu the nao , cach tron be tong chiu lua 80LC CR18 CA18; huong dan thi cong be tong chiu lua 80LC CR18 CA18; be tong chiu lua 80LC CR18 CA18chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu lua 80LC CR18 CA18co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu lua 80LC CR18 CA18, mua be tong chiu lua 80LC CR18 CA18o dau re nhat, mua be tong chiu lua 80LC CR18 CA18o dau , dia chi ban be tong chiu lua 80LC CR18 CA18,  thanh phan cua be tong chiu lua 80LC CR18 CA18, tinh chat cua be tong chiu lua 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu lua 80LC CR18 CA18o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu lua 80LC CR18 CA18, gia be tong chiu lua 80LC CR18 CA18,  bao gia be tong chiu lua 80LC CR18 CA18, be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18la gi , cach su dung be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18, thi cong be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18nhu the nao , cach tron be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18; huong dan thi cong be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18; be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18chiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18co ben khong ; gia thanh cua be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18, mua be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18o dau re nhat, mua be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18o dau , dia chi ban be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18,  thanh phan cua be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18, tinh chat cua be tong chiu nhiet 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18o ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18, gia be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18,  bao gia be tong chiu nhiet 80LC CR18 CA18, lo hoi , lo xi mang , lo dot rac cong nghiep , lo dot rac nguy hai ,lo dot rac y te , lo dot rac sinh hoat , lo ma kem , lo say , lo nung , lo voi , lo tang soi , duong ong gio nong , lo nau chay nhom , lo nhom , lo nau nhom , lo nhom , lo nau dong , lo nung quang , lo can thep, lo u thep , lo nhiet luyen , le voi , lo nung voi , lo cao , lo hoi , lo hoi ghi xich , lo hoi tang soi , lo hoa vang , lo hoa thieu lo hoa tang , lo luyen nhom , lo nung quang , lo coc ,  lo khi hoa than , Betongchiulua 80LC CR18 CA18, vuachiulua 80LC CR18 CA18, botchiulua 80LC CR18 CA18, vatlieuchiulua 80LC CR18 CA18, vuabaoon ,  betongbaoon , betongchiunhiet 80LC CR18 CA18 , vuachiunhiet 80LC CR18 CA18, botchiunhiet 80LC CR18 CA18, vat lieuchiunhiet 80LC CR18 CA18, vuabaoon , betongbaoon , betongchiulua 80LC CR18 CA18lagi , cachsudungbetongchiulua 80LC CR18 CA18thicongbetongchiulua30LC  CR13 , CA13 nhuthenao , cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; betongchiulua 80LC CR18 CA18chiuduocbaonhieudo ; betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiulua 30LC  CR13 , CA13 , muabetongchiulua 80LC CR18 CA18o daurenhat , muabetongchiulua 80LC CR18 CA18odau , diachibanbetongchiulua 80LC CR18 CA18, thanhphancuabetongchiulua 80LC CR18 CA18,tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, muabetongchiulua 80LC CR18 CA18ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiulua 80LC CR18 CA18, giabe tongchiulua 80LC CR18 CA18, baogiabetongchiulua 80LC CR18 CA18, betongchiunhiet 80LC CR18 CA18lagi , cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , thicongbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18nhuthenao , cachtronbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18; huongdanthicongbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18; betongchiunhiet 80LC CR18 CA18chiuduocbaonhieudo ; betongchiunhiet 80LC CR18 CA18cobenkhong ; giathanhcuabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18, muabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18odaurenhat , muabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18odau , diachibanbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18,  thanhphancuabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18, tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18, giabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18,  baogiabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18, #betongchiulua80LC CR18 CA18, #vuachiulua 80LC CR18 CA18, #botchiulua 80LC CR18 CA18, #vatlieuchiulua 80LC CR18 CA18, #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongchiunhiet 80LC CR18 CA18 , #vuachiunhiet 80LC CR18 CA18, #botchiunhiet 80LC CR18 CA18, #vat lieuchiunhiet 80LC CR18 CA18, #vuabaoon , #betongbaoon , #betongchiulua 80LC CR18 CA18lagi , #cachsudungbetongchiulua 80LC CR18 CA18, #thicongbetongchiulua 80LC CR18 CA18nhuthenao , #cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #betongchiulua 80LC CR18 CA18chiuduocbaonhieudo ; #betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiulua 80LC CR18 CA18, #muabetongchiulua 80LC CR18 CA18o daurenhat , #muabetongchiulua 80LC CR18 CA18odau , #diachibanbetongchiulua 80LC CR18 CA18, #thanhphancuabetongchiulua 80LC CR18 CA18, #tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, #muabetongchiulua 80LC CR18 CA18ohanoi , #hochiminh , #tyletronbetongchiulua 80LC CR18 CA18, #giabe tongchiulua 80LC CR18 CA18, #baogiabetongchiulua 80LC CR18 CA18, #betongchiunhiet 80LC CR18 CA18lagi , #cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , #thicongbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18nhuthenao , #cachtronbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18; #huongdanthicongbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18; #betongchiunhiet 80LC CR18 CA18chiuduocbaonhieudo ; #betongchiunhiet 80LC CR18 CA18cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18, #muabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18odaurenhat , #muabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18odau , #diachibanbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18,  #thanhphancuabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18, #tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, #muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , #tyletronbetongchiunhiet 80LC CR18 CA18, giabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18,  #baogiabetongchiunhiet 80LC CR18 CA18

 

Sản phẩm liên quan