Bê tông chịu lửa CAST-S60LC

Còn hàng

8.000₫

- Nhiệt độ làm việc tối đa: 1500 oC

- Thành phần chính: Mullite Silicon cacbide, vật liệu chịu lửa, xi măng chịu nhiệt

- Đóng gói: 25kg/bao

- Nhà sản xuất: TRUMECO 

1. Giới thiệu về sản phẩm

-       Hỗn hợp bột khô trộn sẵn bao gồm: các nguyên liệu chịu lửa, phụ gia và xi măng chịu lửa 

-       Cỡ hạt: 0 - 8 mm

-       Liên hết: thuỷ hoá

-       Phương pháp thi công: Đầm rung

-       Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

-       Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

2. Thông số kỹ thuật

3. Vị trí sử dụng

-        Lò đốt rác: buồng đốt đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp, các cửa lò

-        Lò hơi: Buồng đốt

-        Lò mạ kẽm: Buồng đốt

-        Lò sấy: buồng đốt

-        Lò tuynel: zone nung, xe goòng, cửa lò sấy, cửa lò tuynel

-        Lò sinh khí: buồng đốt, Chụp, đường ống

-        lò nung: Buồng đốt

-        Lò nhiệt luyện: Buồng đốt, cửa lò

-        Lò cán thép: tường và trần của lò cán

-        Lò ủ: buồng đốt

-        Lò xi măng: các clone:  chân tường cooler, kilnhood, ống gió 3,…

…..

Để sử dụng bê tông chịu lửa CAST- S60LC đúng vị trí và đem lại hiệu quả, Quý khách hàng xin liên hệ với TRUMECO để được tư vấn và báo giá.

4. Bảo quản

Do liên kết của bê  tông chịu lửa CAST-S60LC là thủy hóa. Vì vậy khi bảo quản bê tông chịu lửa cần tránh nước  và không để lưu kho trong môi trường ẩm sẽ làm giảm chất lượng của bê tông hoặc sẽ bị hỏng bê tông

bê tông chịu lửa S60LC, vữa chịu lửa S60LC, bột chịu lửa S60LC, vật liệu chịu lửa S60LC, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , bê tông chịu nhiệt S60LC, vữa chịu nhiệt S60LC, bột chịu nhiệt S60LC, vật liệu chịu nhiệt S60LC, vữa bảo ôn ,  bê tông bảo ôn , be tong chiu lua S60LC, vua chiu lua S60LC, bot chiu lua S60LC, vat lieu chiu lua S60LC, vua bao on ,  be tong bao on , be tong chiu nhiet S60LC, vua chiu nhiet S60LC, bot chiu nhiet S60LC, vat lieu chiu nhiet S60LC, vua bao on ,  be tong bao on , bê tông chịu lửa S60LClà gì , cách sử dụng bê tông chịu lửa S60LC, thi công bê tông chịu lửa S60LCnhư thế nào , cách trông bê tông chịu lửa S60LC; hướng dẫn thi công bê tông chịu lửa S60LC; bê tông chịu lửa S60LCchịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu lửa S60LCcó bền không ; giá thành của bê tông chịu lửa S60LC, mua bê tông chịu lửa S60LCở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu lửa S60LCở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu lửa S60LC,  thành phần của bê tông chịu lửa S60LC, tính chất của bê tông chịu lửa 30LC  CR13 , CA 13, mua bê tông chịu lửa S60LCở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu lửa S60LC, giá bê tông chịu lửa S60LC,  báo giá bê tông chịu lửa 45LC CR15 CA15, bê tông chịu nhiệt S60LClà gì , cách sử dụng bê tông chịu nhiệt S60LC, thi công bê tông chịu nhiệt S60LCnhư thế nào , cách trông bê tông chịu nhiệt S60LC; hướng dẫn thi công bê tông chịu nhiệt S60LC; bê tông chịu nhiệt S60LCchịu được bao nhiêu độ ; bê tông chịu nhiệt S60LCcó bền không ; giá thành của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt S60LCở đâu rẻ nhất, mua bê tông chịu nhiệt S60LCở đâu , địa chỉ bán bê tông chịu nhiệt S60LC,  thành phần của bê tông chịu nhiệt S60LC, tính chất của bê tông chịu nhiệt 45LC CR15 CA15, mua bê tông chịu nhiệt S60LCở hà nội, hồ chí minh , tỷ lệ trộn bê tông chịu nhiệt S60LC, giá bê tông chịu nhiệt S60LC,  báo giá bê tông chịu nhiệt S60LC, lò hơi , lò xi măng , lò đốt rác công nghiệp , lò đốt rác nguy hại ,lò đốt rác y tế , lò đốt rác sinh hoạt , lò mạ kẽm , lò sấy , lò nung , lò vôi , lò tầng sôi , đường ống gió nóng , lò nấu chảy nhôm , lò nhôm , lò nấu nhôm , lò nhôm , lò nấu đồng , lò nung quặng, lò cán thép, lò ủ thép , lò nhiệt luyện , lò vôi , lò nung vôi , lò cao , lò hơi , lò hơi ghi xích , lò hơi tầng sôi , lò hoá vàng , lò hoả thiêu lò hoả táng , lò luyện nhôm , lò nung quặng , lò cốc ,  lò khí hoá than , be tong chiu lua S60LCla gi , cach su dung be tong chiu lua S60LC, thi cong be tong chiu lua S60LCnhu the nao , cach tron be tong chiu lua S60LC; huong dan thi cong be tong chiu lua S60LC; be tong chiu lua S60LCchiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu lua S60LCco ben khong ; gia thanh cua be tong chiu lua S60LC, mua be tong chiu lua S60LCo dau re nhat, mua be tong chiu lua S60LCo dau , dia chi ban be tong chiu lua S60LC,  thanh phan cua be tong chiu lua S60LC, tinh chat cua be tong chiu lua 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu lua S60LCo ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu lua S60LC, gia be tong chiu lua S60LC,  bao gia be tong chiu lua S60LC, be tong chiu nhiet S60LCla gi , cach su dung be tong chiu nhiet S60LC, thi cong be tong chiu nhiet S60LCnhu the nao , cach tron be tong chiu nhiet S60LC; huong dan thi cong be tong chiu nhiet S60LC; be tong chiu nhiet S60LCchiu duoc bao nhieu do ; be tong chiu nhiet S60LCco ben khong ; gia thanh cua be tong chiu nhiet S60LC, mua be tong chiu nhiet S60LCo dau re nhat, mua be tong chiu nhiet S60LCo dau , dia chi ban be tong chiu nhiet S60LC,  thanh phan cua be tong chiu nhiet S60LC, tinh chat cua be tong chiu nhiet 30LC  CR13 , CA 13, mua be tong chiu nhiet S60LCo ha noi, ho chi minh , ty le tron be tong chiu nhiet S60LC, gia be tong chiu nhiet S60LC,  bao gia be tong chiu nhiet S60LC, lo hoi , lo xi mang , lo dot rac cong nghiep , lo dot rac nguy hai ,lo dot rac y te , lo dot rac sinh hoat , lo ma kem , lo say , lo nung , lo voi , lo tang soi , duong ong gio nong , lo nau chay nhom , lo nhom , lo nau nhom , lo nhom , lo nau dong , lo nung quang , lo can thep, lo u thep , lo nhiet luyen , le voi , lo nung voi , lo cao , lo hoi , lo hoi ghi xich , lo hoi tang soi , lo hoa vang , lo hoa thieu lo hoa tang , lo luyen nhom , lo nung quang , lo coc ,  lo khi hoa than , Betongchiulua S60LC, vuachiulua S60LC, botchiulua S60LC, vatlieuchiulua S60LC, vuabaoon ,  betongbaoon , betongchiunhiet S60LC , vuachiunhiet S60LC, botchiunhiet S60LC, vat lieuchiunhiet S60LC, vuabaoon , betongbaoon , betongchiulua S60LClagi , cachsudungbetongchiulua S60LCthicongbetongchiulua30LC  CR13 , CA13 nhuthenao , cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; betongchiulua S60LCchiuduocbaonhieudo ; betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; giathanhcuabetongchiulua 30LC  CR13 , CA13 , muabetongchiulua S60LCo daurenhat , muabetongchiulua S60LCodau , diachibanbetongchiulua S60LC, thanhphancuabetongchiulua S60LC,tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, muabetongchiulua S60LCohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiulua S60LC, giabe tongchiulua S60LC, baogiabetongchiulua S60LC, betongchiunhiet S60LClagi , cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , thicongbetongchiunhiet S60LCnhuthenao , cachtronbetongchiunhiet S60LC; huongdanthicongbetongchiunhiet S60LC; betongchiunhiet S60LCchiuduocbaonhieudo ; betongchiunhiet S60LCcobenkhong ; giathanhcuabetongchiunhiet S60LC, muabetongchiunhiet S60LCodaurenhat , muabetongchiunhiet S60LCodau , diachibanbetongchiunhiet S60LC,  thanhphancuabetongchiunhiet S60LC, tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , tyletronbetongchiunhiet S60LC, giabetongchiunhiet S60LC,  baogiabetongchiunhiet S60LC, #betongchiuluaS60LC, #vuachiulua S60LC, #botchiulua S60LC, #vatlieuchiulua S60LC, #vuabaoon ,  #betongbaoon , #betongchiunhiet S60LC, #vuachiunhiet S60LC, #botchiunhiet S60LC, #vat lieuchiunhiet S60LC, #vuabaoon , #betongbaoon , #betongchiulua S60LClagi , #cachsudungbetongchiulua S60LC, #thicongbetongchiulua S60LCnhuthenao , #cachtronbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #huongdanthicongbetongchiulua 30LC  CR13 CA13 ; #betongchiulua S60LCchiuduocbaonhieudo ; #betongchiulua 30LC  CR13 CA13 cobenkhong ; #giathanhcuabetongchiulua S60LC, #muabetongchiulua S60LCo daurenhat , #muabetongchiulua S60LCodau , #diachibanbetongchiulua S60LC, #thanhphancuabetongchiulua S60LC, #tinhchatcuabetongchiulua 45LC CR15 CA15, #muabetongchiulua S60LCohanoi , #hochiminh , #tyletronbetongchiulua S60LC, #giabe tongchiulua S60LC, #baogiabetongchiulua S60LC, #betongchiunhiet S60LClagi , #cachsudungbetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 , #thicongbetongchiunhiet S60LCnhuthenao , #cachtronbetongchiunhiet S60LC; #huongdanthicongbetongchiunhiet S60LC; #betongchiunhiet S60LCchiuduocbaonhieudo ; #betongchiunhiet S60LCcobenkhong ; #giathanhcuabetongchiunhiet S60LC, #muabetongchiunhiet S60LCodaurenhat , #muabetongchiunhiet S60LCodau , #diachibanbetongchiunhiet S60LC,  #thanhphancuabetongchiunhiet S60LC, #tinhchatcuabetongchiunhiet 45LC CR15 CA15, #muabetongchiunhiet 30LC CR13 CA 13 ohanoi , hochiminh , #tyletronbetongchiunhiet S60LC, giabetongchiunhiet S60LC,  #baogiabetongchiunhiet S60LC

 

Sản phẩm liên quan