GẠCH CHỊU LỬA DỊ HÌNH

Còn hàng

Liên hệ

Thành phần chính: Bauxite, cao nhôm,  sét chịu lửa

Kích thước: Có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

2. Hình dạng – kích thước

TRUMECO có thể cung cấp gạch chịu lửa sa mốt theo hình dạng và kích thước của khách hàng yêu cầu

 -     -   Gạch chịu lửa 230 x 65 x 30 mm

-     -  Gạch chữ T ( dùng để đỡ dây điện trở ) gạch chịu lửa chữ T

-     -  Gạch đỡ dây điện trở cong

-     -  Gạch đỡ dây điện trở thẳng

-     -  Gạch ống ( gạch chịu lửa dạng ống )

-     -  Gạch chịu lửa dạng tấm

Với nhiều kích thước: 550x 230x 65 (mm); 650 x 230 x 100 (mm)…

-     -  Gạch chịu lửa dùng cho xe goòng lò tuynel

-     -  Gạch chịu lửa treo chữ T ( treo trần lò, trần Cyclone,…)

-     -  Gạch chịu lửa chữ Z kích thước: 400x 300 x 40 (mm)

-     -  Gạch chịu lửa ống tra than

-     -  Gạch chịu lửa dạng neo treo ( neo gạch chịu lửa)

-     -  Gạch chịu lửa cho thùng rót thép

-     -  Gạch chịu lửa đầu đốt

-     -  Gạch chịu lửa tấm kê

-     -  Gạch chịu lửa Trụ đỡ

-     -  Gạch chịu lửa có ngàm ( ngàm âm , ngàm dương)

-     -  Gạch chịu lưả dạng lỗ

-     -  Gạch chịu lửa bi tròn hay quả cầu

-     -  Gạch chịu lưả khóa

-     -  Gạch chịu lửa có lỗ móc neo

Đối với mỗi loại lò sẽ có  những viên gạch chuyên dụng, có kích thước và hình dạng đặc trưng cho từng loại lò.

Gạch chịu lửa theo yêu câu , gạch chịu lửa dị hình , gạch chịu nhiệt theo yêu câu , gạch chịu nhiệt dị hình , gạch chịu lửa dị hình a , gạch theo yêu câu b , gạch theo yêu câu c , gạch dị hình , đá dị hình , gạch chịu nhiệt , gạch dị hình chịu lửa , gạch dị hình chịu nhiệt , gạch dị hình xây tường lò , gạch chịu lửa cuốn vòm , gạch côn dao , gạch côn búa , gạch côn đứng , gạch côn nằm , gạch chịu nhiệt cầu đuống , gạch chịu lửa cầu đuống , gạch chịu lửa thái nguyên , gạch chịu nhiệt thái nguyên , gạch chịu lửa hải dương , gạch chịu nhiệt hải dương , gạch chịu lửa trung quốc , gạch chịu nhiệt trung quốc , việt nam , Mua gạch dị hình giá rẻ , giá gạch chịu lửa , giá gạch theo yêu câu , báo giá gạch chịu lửa , báo giá gạch dị hình , mua gạch dị hình ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch chịu lửa dị hình , tính chất của gạch chịu lửa dị hình , chất lượng của gạch chịu lửa dị hình a  b c , kích thước gạch chịu lửa dị hình , hình dạng của gạch chịu lửa dị hình , giá gạch chịu nhiệt ,  báo giá gạch chịu nhiệt , báo giá gạch dị hình , mua gạch dị hình ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch chịu nhiệt dị hình , tính chất của gạch chịu nhiệt dị hình , chất lượng của gạch chịu nhiệt dị hình a  b c , kích thước gạch chịu nhiệt dị hình , hình dạng của gạch chịu nhiệt dị hình , Gach chiu lua theo yêu câu , gach chiu lua di hinh , gach chiu nhiet theo yêu câu , gach chiu nhiet di hinh , gach chiu lua di hinh a , gach theo yêu câu b , gach theo yêu câu c , gach di hinh , da di hinh , gach chiu nhiet , gach di hinh chiu lua , gach di hinh chiu nhiet , gach di hinh xay tuong lo , gach chiu lua cuon vom , gach con dao , gach con bua , gach con dung , gach con nam , gach chiu nhiet cau duong , gach chiu lua cau duong , gach chiu lua thai nguyen , gach chiu nhiet thai nguyen , gach chiu lua hai duong , gach chiu nhiet hai duong , gach chiu lua trung quoc , gach chiu nhiet trung quoc , viet nam

Mua gach di hinh gia re , gia gach chiu lua , gia gach theo yêu câu , bao gia gach chiu lua , bao gia gach di hinh , mua gach di hinh o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu lua sa mat , tinh chat cua gach chiu lua di hinh , chat luong cua gach chiu lua di hinh a  b c , kich thuoc gach chiu lua di hinh , hinh dang cua gach chiu lua di hinh , gia gach chiu nhiet ,  bao gia gach chiu nhiet , bao gia gach di hinh , mua gach di hinh o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu nhiet di hinh , tinh chat cua gach chiu nhiet di hinh , chat luong cua gach chiu nhiet di hinh a  b c , kich thuoc gach chiu nhiet di hinh , hinh dang cua gach chiu nhiet di hinh Gachchiuluatheoyeucau , gachchiuluadihinh , gachchiunhiettheoyeucau , gachchiunhietdihinh , gachchiuluadihinh a , gachtheoyeucau b , gachtheoyeucau c , gachdihinh , dadihinh , gachchiunhiet , gachdihinhchiulua , gachdihinhchiunhiet , gachdihinhxaytuonglo , gachchiuluacuonvom , gachcondao , gachconbua , gachcondung , gachconnam , gachchiunhietcauduong , gachchiuluacauduong , gachchiuluathainguyen , gachchiunhietthainguyen , gachchiuluahaiduong , gachchiunhiethaiduong , gachchiuluatrungquoc , gachchiunhiettrungquoc , viet nam , Muagachdihinhgiare , giagachchiulua , giagachtheoyeucau , baogiagachchiulua , baogiagachdihinh , muagachdihinhodaugiare , thanhphanhoahoccuagachchiuluasamot , tinhchatcuagachchiuluadihinh , chatluongcuagachchiuluadihinh a  b c , kichthuocgachchiuluadihinh , hinhdangcuagachchiuluadihinh , giagachchiunhiet , baogiagachchiunhiet , baogiagachdihinh , muagachdihinhodaugiare , thanhphanhoahoccuagachchiunhietdihinh , tinhchatcuagachchiunhietdihinh , chatluongcuagachchiunhietdihinh a  b c , kich thuocgachchiunhietdihinh , hinhdangcuagachchiunhietdihinh

Sản phẩm liên quan