GẠCH XỐP CHỊU NHIỆT

Còn hàng

Liên hệ

- Thành phần chính: Sạn nhẹ cao nhôm, sét chịu lửa

- Kích thước: Có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau

- Đóng gói: 12 viên /1 hộp

- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật. 

2. Hình dạng – kích thước

 Gạch xốp chịu nhiệt có các kích thước thông thường như sau:

- Gạch xây tường: 230 x 114 x 65 mm

- Gạch côn nằm ( vát dao) 230x 114 x 65/55 mm

- Gạch công nằm ( vát dao) 230 x 114 x 65/45 mm

- Gạch côn đứng ( côn búa ) 230 x 114 x65/55 mm

- Gạch công đứng ( côn búa) 230 x 114 x 65/45 mm

- Gạch block treo trần lò nung có móc treo

- Gạch xốp khối lớn

...

Gạch chịu lửa xop cách nhiệt , gạch chịu lửa xốp chịu nhiệt , gạch chịu nhiệt xop cách nhiệt , gạch chịu nhiệt xốp chịu nhiệt , gạch chịu lửa xốp chịu nhiệt a , gạch xop cách nhiệt b , gạch xop cách nhiệt c , gạch xốp chịu nhiệt , đá xốp chịu nhiệt , gạch chịu nhiệt , gạch xốp chịu nhiệt chịu lửa , gạch xốp chịu nhiệt chịu nhiệt , gạch xốp chịu nhiệt xây tường lò , gạch chịu lửa cuốn vòm , gạch côn dao , gạch côn búa , gạch côn đứng , gạch côn nằm , gạch chịu nhiệt cầu đuống , gạch chịu lửa cầu đuống , gạch chịu lửa thái nguyên , gạch chịu nhiệt thái nguyên , gạch chịu lửa hải dương , gạch chịu nhiệt hải dương , gạch chịu lửa trung quốc , gạch chịu nhiệt trung quốc , việt nam , Mua gạch xốp chịu nhiệt giá rẻ , giá gạch chịu lửa , giá gạch xop cách nhiệt , báo giá gạch chịu lửa , báo giá gạch xốp chịu nhiệt , mua gạch xốp chịu nhiệt ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch chịu lửa xốp chịu nhiệt , tính chất của gạch chịu lửa xốp chịu nhiệt , chất lượng của gạch chịu lửa xốp chịu nhiệt a  b c , kích thước gạch chịu lửa xốp chịu nhiệt , hình dạng của gạch chịu lửa xốp chịu nhiệt , giá gạch chịu nhiệt ,  báo giá gạch chịu nhiệt , báo giá gạch xốp chịu nhiệt , mua gạch xốp chịu nhiệt ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch chịu nhiệt xốp chịu nhiệt , tính chất của gạch chịu nhiệt xốp chịu nhiệt , chất lượng của gạch chịu nhiệt xốp chịu nhiệt a  b c , kích thước gạch chịu nhiệt xốp chịu nhiệt , hình dạng của gạch chịu nhiệt xốp chịu nhiệt , Gach chiu lua xop cách nhiệt , gach chiu lua xop chiu nhiet , gach chiu nhiet xop cách nhiệt , gach chiu nhiet xop chiu nhiet , gach chiu lua xop chiu nhiet a , gach xop cách nhiệt b , gach xop cách nhiệt c , gach xop chiu nhiet , da xop chiu nhiet , gach chiu nhiet , gach xop chiu nhiet chiu lua , gach xop chiu nhiet chiu nhiet , gach xop chiu nhiet xay tuong lo , gach chiu lua cuon vom , gach con dao , gach con bua , gach con dung , gach con nam , gach chiu nhiet cau duong , gach chiu lua cau duong , gach chiu lua thai nguyen , gach chiu nhiet thai nguyen , gach chiu lua hai duong , gach chiu nhiet hai duong , gach chiu lua trung quoc , gach chiu nhiet trung quoc , viet nam, Mua gach xop chiu nhiet gia re , gia gach chiu lua , gia gach xop cách nhiệt , bao gia gach chiu lua , bao gia gach xop chiu nhiet , mua gach xop chiu nhiet o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu lua sa mat , tinh chat cua gach chiu lua xop chiu nhiet , chat luong cua gach chiu lua xop chiu nhiet a  b c , kich thuoc gach chiu lua xop chiu nhiet , hinh dang cua gach chiu lua xop chiu nhiet , gia gach chiu nhiet ,  bao gia gach chiu nhiet , bao gia gach xop chiu nhiet , mua gach xop chiu nhiet o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu nhiet xop chiu nhiet , tinh chat cua gach chiu nhiet xop chiu nhiet , chat luong cua gach chiu nhiet xop chiu nhiet a  b c , kich thuoc gach chiu nhiet xop chiu nhiet , hinh dang cua gach chiu nhiet xop chiu nhiet , Gachchiuluaxopcachnhiet , gachchiuluaxopchiunhiet , gachchiunhietxopcachnhiet , gachchiunhietxopchiunhiet , gachchiuluaxopchiunhiet , gachxopcachnhiet , gachxopcachnhiet , gachxopchiunhiet , daxopchiunhiet , gachchiunhiet , gachxopchiunhietchiulua , gachxopchiunhietchiunhiet , gachxopchiunhietxaytuonglo , gachchiuluacuonvom , gachcondao , gachconbua , gachcondung , gachconnam , gachchiunhietcauduong , gachchiuluacauduong , gachchiuluathainguyen , gachchiunhietthainguyen , gachchiuluahaiduong , gachchiunhiethaiduong , gachchiuluatrungquoc , gachchiunhiettrungquoc , vietnam , Muagachxopchiunhietgiare , giagachchiulua , giagachxopcáchnhiệt , baogiagachchiulua , baogiagachxopchiunhiet , muagachxopchiunhietodaugiare , thanhphanhoahoccuagachchiuluasamot , tinhchatcuagachchiuluaxopchiunhiet , chatluongcuagachchiuluaxopchiunhie , kichthuocgachchiuluaxopchiunhiet , hinhdangcuagachchiuluaxopchiunhiet , giagachchiunhiet ,  baogiagachchiunhiet , baogiagachxopchiunhiet , muagachxopchiunhietodaugiare , thanhphanhoahoccuagachchiunhietxopchiunhiet , tinhchatcuagachchiunhietxopchiunhiet , chatluongcuagachchiunhietxopchiunhiet , kichthuocgachchiunhietxopchiunhiet , hinhdangcuagachxopchiunhiet ,

Sản phẩm liên quan