GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH

Còn hàng

Liên hệ

Thành phần chính: MgO, chất kết dính

Kích thước: Có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

GạcGhi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

2. Hình dạng – kích thước

TRUMECO có thể cung cấp gạch chịu lửa sa mốt theo hình dạng và kích thước của khách hàng yêu cầu

Kích thước gạch theo tiêu chuẩn  áp dụng cho xi măng

Theo tiêu chuẩn VDZ

-           Gạch chịu lửa  B220 , Kt: 200 x 198 x 78/65 mm

-           Gạch chịu lửa  B320 , Kt: 200 x 198 x 76,5/66,5 mm

-           Gạch chịu lửa  B420 , Kt: 200 x 198 x 75/68 mm

-           Gạch chịu lửa  B620 , Kt: 200 x 198 x 74/69 mm

-           Gạch khóa  BP+20 , Kt: 200 x 198 x 54/49 mm

-           Gạch khóa  BP-20 , Kt: 200 x 198 x 64/59 mm

-           Gạch chịu lửa  B222 , Kt: 220 x 198 x 78/65 mm

-           Gạch chịu lửa  B322 , Kt: 220 x 198 x 76,5/66,5 mm

-           Gạch chịu lửa  B422 , Kt: 220 x 198 x 75/68 mm

-           Gạch chịu lửa  B622 , Kt: 220 x 198 x 74/69 mm

-           Gạch khóa  BP+22 , Kt: 220 x 198 x 54/49 mm

-           Gạch khóa  BP-22 , Kt: 220 x 198 x 64/59 mm

Theo tiêu chuẩn ISO

-           Gạch chịu lửa  220 , Kt: 200 x 198 x 103/82 mm

-           Gạch chịu lửa  320 , Kt: 200 x 198 x 103/89 mm

-           Gạch chịu lửa  420 , Kt: 200 x 198 x 103/92,5 mm

-           Gạch chịu lửa  620 , Kt: 200 x 198 x 103/96,2 mm

-           Gạch khóa  P20 , Kt: 200 x 198 x 83/76,2 mm

-           Gạch khóa  P+20 , Kt: 200 x 198 x 93/86,2 mm

-           Gạch chịu lửa  222 , Kt: 220 x 198 x 103/80 mm

-           Gạch chịu lửa  322 , Kt: 220 x 198 x 103/88 mm

-           Gạch chịu lửa  422 , Kt: 220 x 198 x 103/91,5 mm

-           Gạch chịu lửa  622 , Kt: 220 x 198 x103/95,5 mm

-           Gạch khóa  P22 , Kt: 220 x 198 x 83/75,5 mm

-           Gạch khóa  P+22 , Kt: 220 x 198 x 93/85,5 mm

      Gạch kiềm kiềm dùng cho lò vôi có kích thước riêng

      Gạch kiềm kiềm dùng cho lò thép có kích thước riêng

chịu lửa MgO , gạch chịu lửa kiềm tính , gạch chịu nhiệt MgO , gạch chịu nhiệt kiềm tính , gạch chịu lửa kiềm tính a , gạch MgO b , gạch MgO c , gạch kiềm tính , đá kiềm tính , gạch chịu nhiệt , gạch kiềm tính chịu lửa , gạch kiềm tính chịu nhiệt , gạch kiềm tính xây tường lò , gạch chịu lửa cuốn vòm , gạch côn dao , gạch côn búa , gạch côn đứng , gạch côn nằm , gạch chịu nhiệt cầu đuống , gạch chịu lửa cầu đuống , gạch chịu lửa thái nguyên , gạch chịu nhiệt thái nguyên , gạch chịu lửa hải dương , gạch chịu nhiệt hải dương , gạch chịu lửa trung quốc , gạch chịu nhiệt trung quốc , việt nam , Mua gạch kiềm tính giá rẻ , giá gạch chịu lửa , giá gạch MgO , báo giá gạch chịu lửa , báo giá gạch kiềm tính , mua gạch kiềm tính ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch chịu lửa kiềm tính , tính chất của gạch chịu lửa kiềm tính , chất lượng của gạch chịu lửa kiềm tính a  b c , kích thước gạch chịu lửa kiềm tính , hình dạng của gạch chịu lửa kiềm tính , giá gạch chịu nhiệt ,  báo giá gạch chịu nhiệt , báo giá gạch kiềm tính , mua gạch kiềm tính ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch chịu nhiệt kiềm tính , tính chất của gạch chịu nhiệt kiềm tính , chất lượng của gạch chịu nhiệt kiềm tính a  b c , kích thước gạch chịu nhiệt kiềm tính , hình dạng của gạch chịu nhiệt kiềm tính , Gach chiu lua MgO , gach chiu lua kiem tinh , gach chiu nhiet MgO , gach chiu nhiet kiem tinh , gach chiu lua kiem tinh a , gach MgO b , gach MgO c , gach kiem tinh , da kiem tinh , gach chiu nhiet , gach kiem tinh chiu lua , gach kiem tinh chiu nhiet , gach kiem tinh xay tuong lo , gach chiu lua cuon vom , gach con dao , gach con bua , gach con dung , gach con nam , gach chiu nhiet cau duong , gach chiu lua cau duong , gach chiu lua thai nguyen , gach chiu nhiet thai nguyen , gach chiu lua hai duong , gach chiu nhiet hai duong , gach chiu lua trung quoc , gach chiu nhiet trung quoc , viet nam , Mua gach kiem tinh gia re , gia gach chiu lua , gia gach MgO , bao gia gach chiu lua , bao gia gach kiem tinh , mua gach kiem tinh o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu lua sa mat , tinh chat cua gach chiu lua kiem tinh , chat luong cua gach chiu lua kiem tinh a  b c , kich thuoc gach chiu lua kiem tinh , hinh dang cua gach chiu lua kiem tinh , gia gach chiu nhiet ,  bao gia gach chiu nhiet , bao gia gach kiem tinh , mua gach kiem tinh o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu nhiet kiem tinh , tinh chat cua gach chiu nhiet kiem tinh , chat luong cua gach chiu nhiet kiem tinh a  b c , kich thuoc gach chiu nhiet kiem tinh , hinh dang cua gach chiu nhiet kiem tinh , GachchiuluaMgO , gachchiuluakiemtinh , gachchiunhietMgO , gachchiunhietkiemtinh , gachchiuluakiemtinh , gachMgO , gachkiemtinh , dakiemtinh , gachchiunhiet , gachkiemtinhchiulua , gachkiemtinhchiunhiet , gachkiemtinhxaytuonglo , gachchiuluacuonvom , gachcondao , gachconbua , gachcondung , gachconnam , gachchiunhietcauduong , gachchiuluacauduong , gachchiuluathainguyen , gachchiunhietthainguyen , gachchiuluahaiduong , gachchiunhiethaiduong , gachchiuluatrungquoc , gachchiunhiettrungquoc , vietnam , Muagachkiemtinhgiare , giagachchiulua , giagachMgO , baogiagachchiulua , baogiagachkiemtinh , muagachkiemtinhodaugiare , thanhphanhoahoccuagachchiuluasamat , tinhchatcuagachchiuluakiemtinh , chatluongcuagachchiuluakiemtinh , kichthuocgachchiuluakiemtinh , hinhdangcuagachchiuluakiemtinh , giagachchiunhiet ,  baogiagachchiunhiet , baogiagachkiemtinh , muagachkiemtinhodaugiare , thanhphanhoahoccuagachchiunhietkiemtinh , tinhchatcuagachchiunhietkiemtinh , chatluongcuagachchiunhietkiemtinh , kichthuocgachchiunhietkiemtinh , hinhdangcuagachchiunhietkiemtinh ,

Sản phẩm liên quan